GRAFIČAR 04

 Ivo Oman (uvodnik)
 LASTNIKI PRITISKAJO, CENA ZNANJA SE ZMANJŠUJE

 Marko Kumar
 DESET LET BARVNEGA TISKA    ČASOPISOV V SLOVENIJI

 Klementina Možina
 FONT IN TYPEFACE ALI ZAKAJ SMO    SFONTANI?

 Ivo Oman
 PREGLED POSLOVANJA 1999-2003

 Andrej Zalokar
 ROLAND 700

 Leopold Scheicher
 DRUPA 2004: GRAFIČNA DODELAVA

 Mirjam Leskovšek
 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV 1998-2003

 Slavko A. Bogataj
 TEHNIČNO PRESTRUKTURIRANJE GRAFIČNE INDUSTRIJE
  Nadaljevanje iz št. 2/2004 in 3/2004