Heidelberg: Prodaja raste, naročila upadajo


Heidelberg je na dobri poti, da doseže zastavljene cilje.
Heidelbergovo celoletno poročilo poslovanja za obdobje 2016/17 kažejo rast prodaje v višini 9 milijonov Evrov iz 486 na 495 milijona Evrov na eni strani, po drugi pa padec naročil iz skupno 804 na 629 milijona Evrov. Boljši poslovni izkupiček leta 2016 pripisujejo lanskoletni Drupi.

Heidelberg pripisuje razlog rasti prodaje večji aktivnosti trgov vzhodne Evrope in Kitajske, ocene kažejo na 20 odstotno rast omenjenih trgov iz 497 milijona Evrov na 603 milijona. Za to področje poslovni rezultat EBIDTA znaša 14 milijonov Evrov (lani 1 milijon Evrov), rezultat EBIT pa se je zmanjšal na -3 milijone Evrov iz lanskih -16 milijonov Evrov.

Zahvaljujoč nižjim finančnim stroškom se je finančni rezultat izboljšal na –13 milijonov Evrov, isto četrtletje lani je znašal –16 milijonov Evrov. Če k temu štejemo še dajatve na prihodke, pa neto rezultat znaša €–16 milijonov Evrov, kar je bistveno bolj vzpodbudno v primerjavi z lanskim v istem času, ki je znašal -37 milijonov Evrov.

V Heidelbeergu pravijo, da so z rezultati zadovoljni, saj kažejo ,da so na dobri poti, da dosežejo zastavljene cilje. Družba si bo še naprej prizadevala konsolidirati novo korporativno kulturo in vizijo pod motom »Heidelberg goes digital – Heidelberg gre v smeri digitalnega«.

Več informacij na www.heidelberg.com.