Več naročil za Heidelberg

  • Natisni

Družba Heidelberger je v prvih devetih mesecih tekočega poslovnega leta prejela več novih naročil kot v enakem obdobju lani.
Heidelberg je po tretjem kvartalu poslovnega leta 2017/18 dosegel začrtane cilje. V skupnem je prodaja v prvih devetih mesecih tekočega poslovnega leta znašala 1.657 milijonov evrov, kar je nekoliko manj glede na preteklo leto (1.680 milijonov evrov). Še vedno pa je prisoten negativen vpliv vrednosti valut Azije in ZDA.

V družbi predvsem beležijo povečano povpraševanje in naročila rešitev digitalnega tiska. Novi poslovni modeli storitev so prav tako zanimiv. Naročila so se v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta povečala za 16-odstotkov v skupni višini iz 582 milijonov na 678 milijonov evrov. Po njihovem mnenju je omenjeno tudi razlog za uspešne poslovne rezultate.

Dobičkonosnost se je v primerjavi s preteklim letom še povečala. Poslovni rezultat EBITDA se je brez upoštevanja učinka prestrukturiranja po devetih mesecih povečal s 94 milijonov na 105 milijonov evrov. Nižji stroški financiranja so privedli do končne bilance družbe, ki se je izboljšala z minus 42 milijonov evrov na minus 36 milijonov evrov.

Po mnenju vodstva Heidelberga bi bil dosežen še boljši rezultat, v kolikor se ne bi v ZDA soočali z davčno reformo, ki je dobičke prikrajšala za okvirno 10 milijonov evrov.

Prodaja v tekočem proračunskem letu bi morala doseči približno enako raven kot prejšnje leto. Stanje trga Severne Amerike je pozitivno, poslovanje beleži rast, negativni vpliv ima na drugi strani na žalost stanje valut v Aziji in ZDA, kar trenutno močno zavira prodajo.

Več informacij na www.heidelberg.com.