Poslovanje

KBA v 3. četrtletju z občutno rastjo poslovanja

20161215 KBA
V letu 2016 KBA-Flexotecnica s trženjem rotacijskega sistema CI-Flexo beleži znatno večjo rast poslovanja v primerjavi z letom 2015, po navedbah KBA kar za 22,3 odstotka več.
Skupina Koenig & Bauer (KBA) poroča, da so se v 3. četrtletju približali planom rasti prodaje in dobička. Izkupiček poslovanja po svetih mesecih znaša 869,8 milijonov Evrov, kar je za 1,2 odstotka več v primerjavi z enakim obdobjem lani. Beležijo pa povečano rast naročil v primerjavi z lani za kar 22,3 odstotka, kar znaša vrednost 831,4 milijona Evrov. Za celotno skupino to pomeni 38 milijonov Evrov boljši poslovni izkupiček v primerjavi z lani.

Preberi več

Heidelberg: Boljši poslovni rezultati 2. kvartala


Heidelberg sledi svoji viziji, poslovni rezultati so še izboljšani z ustvarjenim dobičkom.
Podjetje Heidelberg po analizi poslovnih rezultatov poslovnih let 2016/2017 ugotavlja, da je poslovanje uspešnejše. Dobiček je glede na preteklo leto manjši zaradi stroškov razstavljanja na sejmu Drupa.

Preberi več

Camera o svoji formuli za uspeh

20161012 Philips C1000i Jani Plestenjak
Kakovostne storitve strokovne ekipe, vrhunska strojna oprema in podpora.
V Cameri že zavidljivih 27 let s celovitimi storitvami priprave za tisk skrbijo za različne potrebe malih in velikih podjetij, posameznikov in tiskarjev. V tokratnem prispevku aktualnega izida revije Grafičar razkrivamo, s kakšno opremo, pristopi in znanji zagotavljajo vrhunske grafične storitve.

Preberi več

Kateri stroški so davčno nepriznani, kateri delno?

Podjetniki, veste, kateri stroški so davčno nepriznani, kateri pa so delno priznani? Za ugotavljanje dobička se priznajo stroški oziroma odhodki, potrebni za pridobitev obdavčenih prihodkov. Odhodki, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov, so odhodki, za katere se domneva, da niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso posledica opravljanja dejavnosti, da imajo značaj privatnosti in da niso skladni z običajno poslovno prakso.

Preberi več

Vlada potrdila spremembe dohodninske lestvice


Vlada na 100. seji v mandatu potrdila predlog spremembe dohodninske lestvice.
Vlada je danes opravila 100. sejo v tem mandatu, na kateri je sprejela paket ukrepov davčnega prestrukturiranja (predloga novel zakonov o dohodnini in o davku od dohodkov pravnih oseb), predlog sprememb zakona o davčnem postopku ter predlog zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Težko pričakovana nova dohodninska lestvica še čaka na potrditev pri poslancih, veljati pa naj bi začela 1. januarja 2017.

Preberi več

Nova dohodninska lestvica januarja 2017?

20160906 dohodnina
Bo nova dohodninska lestvica v uporabi za davčna leta od januarja 2017 dalje?
Nova dohodninska lestvica bo, kot kaže, kmalu dobila pravno veljavo. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini namreč od včeraj čaka na vladno potrditev. Gre za predlog davčnega prestrukturiranja s ciljem razbremenitve stroškov dela, ki je na finančnem ministrstvu nastal spomladi. Glavna tema predloga je uvedba novega dohodninska razreda in s tem sprememba dosedanje dohodninske lestvice. Predlog zakona naj bi šel v obravnavo v Državni zbor RS kmalu po počitnicah, nov zakon pa naj bi začel veljati s 1. januarjem 2017.

Preberi več