OneVision in Cerm v sodelovanju

20190813 Onevision Cerm
Partnerstvo v razvoju rešitev za ozko tračni rotacijski tisk etiket, paket programskih orodij Label Automation Suite avtomatizira tovrstno produkcijo.
Podjetje OneVision Software se je s svojim vmesnikom povezalo s Cerm-ovim informacijskim sistemom za vodenje proizvodnje tiska. Omenjena pridobitev je hkrati temelj za nadaljnje sodelovanje podjetij v razvoju rešitev za avtomatiziran rotacijskih tisk etiket iz ozkih zvitkov.

Integracija informacijskega sistema vodenja in produkcijske programske opreme
Programska oprema Cerm je informacijski sistem za vodenje proizvodnje (MIS), ki strukturira poslovne procese in omogoča administrativno organizacijo delovnih tokov tiska etiket in akcidenčnega tiska. S paketom programskih rešitev Label Automation Suite in integracijo v omenjen MIS-sistem je zagotovljena celostno avtomatizirana in zagotovljena nemotena produkcija. Omenjen programski paket v integriranem načinu deluje kot vmesnik med MIS-sistemom in RIP-delovnim sistemom. V praksi to pomeni, ko je naročilo za tisk etiket sprejeto v Cerm-ov informacijski MIS-sistem, paket rešitev OneVision Label Automation Suite samodejno obdela podatke in jih ustrezno pripravi za tisk in dodelavo. Nadzor kakovosti tiska pa je lahko prepuščen Cerm-ovemu ali OneVision-ovemu sistemu.

Namen integracije je zagotavljanje celostne avtomatizacije procesa tiska etiket, torej avtomatizirano vodenje pred-nastavitev funkcij znašanja, rezanja, generiranja črtnih kod ... Tovrsten način dela omogoča tudi avtomatizirano upravljanje neposredne dodelave, kar povečuje produkcijsko učinkovitost in skrajšuje čas izvedbe. Cerm sistem po tisku poskrbi tudi za samodejno naslavljanje in odpošiljanje izdelanih tiskovin ter fakturiranje oziroma izdajo računa.

Več informacij na www.cerm.net in www.onevision.com.