Adobe Illustrator - Papa!?

20180731 adijo illustrator
Oblikovanje vektorskih predlog in vektorizacija bitnih slikovnih predlog zahteva nove in inovativne funkcionalnosti.
Na trgu je vse več alternativ najbolj uveljavljeni aplikaciji oblikovanja vektorskih grafi k, to je Adobe Illustrator. Dejstvo je, da so tudi na področju njihovega oblikovanja in vektorizacije bitnih slikovnih predlog vse večje zahteve, vse več je kreativnosti, ki zahtevajo nove in inovativne funkcionalnosti. V tokratnem prispevku Adobe Illustrator - Papa!? aktualnega izida revije Grafičar spoznajte nekaj najbolj praktično uporabnih in tudi že uveljavljenih programskih rešitev, predvsem pa, zakaj in kako so bolj uporabne.

Več v tiskanem delu