Nov standard tiskanih medijev

20161024 nov standard tiskovnih medijev
Nemško združenje za tisk in medije je izdal novo različico standarda tiskanih medijev. Javnost je že brezplačno na voljo.
Standard tiskanih medijev 2016 podaja tehnične smernice za upravljanje in izdelavo predlog za tisk, poskusnega in produkcijskega tiska. Zagotavlja osnovo za nemoteno tehnično komunikacijo med strankami in ponudniki grafičnih storitev.

Novi predpisi nadomeščajo veljavne iz standarda leta 2010 in so odslej veljavni del revizije procesnih ofsetnih standardov in testnega paketa Altona Testna Suite 2.0. Smernice deloma upošteva že revizija iz leta 2013 z opisom premaznih in nepremaznih medijev izdelanih na osnovi optičnih belil. Nov standard je aktualen za vse, ki tiskajo v skladu z zahtevami mednarodno veljavnega tiskarskega standarda ISO 12647-2.

Barvni opisi ICC, napotki in procesne nastavitve, ki so opisane v revidirani različici procesnega standarda za ofsetni tisk za leto 2016, so v standardu tiskanih medijev združeni na enem mestu. Posebnost sta navedena standardna barvna opisa ISO Coated v2 (FOGRA39) in PSO Uncoated ISO12647 (ECI) (FOGRA47), ki sta v novem standardu tiskovnih medijev navedena kot PSO Coated v3 (FOGRA51) in PSO Uncoated v3 (FOGRA52).

Trenutno privzeti standard tiskanih medijev je namenjen za uporabo na interaktivnih napravah v PDF-obliki in obsega 78 strani. Aktualno brezplačno različico standarda lahko dobite tukaj. Angleška različica bo na voljo do konca letošnjega leta.

Več informacij o standardu tukaj.

Več informacij na www.bvdm-online.de.