Nove tehnologije v programu medijski tehnik

  • Natisni

Prototipiranje aplikacije v programu Adobe XD.
Razvoj tehnologije nas vodi k iskanju vedno novih, sodobnejših rešitev pri uporabi elektronskih naprav in njihovih vsebin. Tudi na Srednji medijski in grafični šoli Ljubljana sledimo tem trendom in dijake v odprtem kurikulu spoznavamo z novimi tehnologijami. Več o aktualnem v tokratnem 3. izidu revije Grafičar!

Več v tiskanem delu