KEEP ME POSTED - Pošlji mi pismo

20160606 kmp logo
V EU vse bolj teži k "sodobnim" digitalnim tehnologijam komuniciranja. Kljub statistikam, da večina ljudi še vedno več zaupanja goji do natisnjenih medijev (letalske karte, vstopnice, vozovnice, računi, položnice in drugo), so direktive v fazi sprejemanja jasne in konkretne, z njimi pa se načrtno ukinja papirni medij brez možnosti izbire ljudstva.

Več o projektu in podpori

Izpolni anketo


»Keep me posted« je gibanje, ki promovira možnost odločanja posameznika ali bo prejemal obvestila, račune, bančne izpiske, sodne odločbe, idr. v konvencionalni, tj. tiskani obliki ali »sodobni«, elektronski obliki. Ker je pojmovanje elektronskega poslovanja vedno pospremljeno s pridevnikom »sodobno«, in ker si želimo vedno biti v toku dogajanja ter del trenda, ima tovrstno pojmovanje znaten vpliv na dojemanje sporočilne vrednosti medijev, ki oglašujejo in promovirajo izključno, elektronsko obliko poslovanja, tako v zasebnem kot v poslovnem življenju. Ker pa »sodobni« medij ni več tako sodoben, je vsakdo izmed nas že lahko okusil tudi neprijetno plat in grenkobo elektronskega poslovanja. V danem trenutku se vedno vračamo nazaj na konvencionalne zapise, ki so mimogrede, edini, poleg mikrofilma, legitimni in pravno vzdržni dokaz, saj se elektronske oblike zapisov vedno da spremeniti, ponarediti in preoblikovati, medtem ko se natisnjenega dokumenta ne da popravljati in da pri tem poseg nebi bil opazen. Pa vendar gibanje »Keep me posted« ni gibanje ki bi promoviralo eno ali drugo stran, tj. bodisi papirničarje, tiskarje, pošto ali na drugi strani močni informacijsko telekomunikacijski sektor. Gibanje ima en in edini cilj in to je možnost, katero bi vsak posameznik moral imeti, ko se odloča ali naj način obveščanja ostane na klasičen način, v pisemski ovojnici po pošti ali v elektronski obliki. Težava nastane, ko pričnejo podjetja zaračunavati obvestila v pisemskih ovojnicah, medtem ko vas na ta način posredno prisilijo, da si namestite osebni računalnik, programsko opremo in da ga povežete s svetovnim spletom. Mnogi izmed vas navedeno imate in si boste morda mislili, kakšne neumnosti avtorja omenjata. Prosiva vaju, da ostanete do konca članka z nama, kjer bova z argumenti poskušala orisati dejansko sliko problema omejevanja na zgolj elektronsko obliko komuniciranja z uradnimi inštitucijami (banka, zdravnik, odvetnik, zemljiška knjiga, davčna, idr.).

Težnja evropske unije in zaprisega giganja »KEEP ME POSTED - Pošlji mi pismo«
Vlada J. C. Junkerja daje znaten poudarek na digitalizacijo poslovanja, tj. davčna poročila, bančni izpiski, administrativni postopki, volitve, ipd. Gibanje »Keep me posted« podpirajo CEPI, PostEurop, InterGraf, FEPE, Royal Mail, idr. V Veliki Britaniji ima »Keep me posted«, ki je bil osnovan leta 2013, kar 71 podpornikov in je medijsko precej odmeven, saj o namenu gibanja poročajo v časnikih obsega 13,8 milijona naklade.

Vsak posameznik mora imeti možnost izbrati eno od dveh opcij, tj. tiskana ali elektronska oblika obveščanja. Predvsem pa, nebi smela biti tiskana oblika plačljiv nadstandard, temveč bi morala biti brezplačna opcija. Odločitev je stvar osebne presoje. V noben primeru ne smemo dopustiti, da se:
  • uzakoni izključno elektronsko poslovanje,
  • tiskana oblika doplačuje,
  • razlikuje frekventnost obveščanja med tiskanim in digitalnim,
  • zagotovi nemoten prehod med tiskanim in elektronskim načinom in
  • zagotovi zadostno prehodno obdobje.

Na srečo, navkljub močnim IT-lobijem, obstajajo v EU podjetja, ki omogočajo svojim strankam papirno obliko. V Avtstriji imajo v zakonu o telekomunikacija opcijo prejemanja tiskanega računa brez doplačila. V Nemčiji je na podlagi pritožbe Zveze potrošnikov leta 2014 sodišče razsodilo v prid potrošnikom, saj so prenekateri zahtevali plačilo za tiskan račun.

Kampanja »Keep me posted« je močno prisotna tudi med politiki v Bruslju, kjer se je pod načela gibanja podpisalo 33 poslancev od tega tudi 8 slovencev (Franc Bogovič, Alojz Peterle, Patricija Sulin, Romana Tomc, Milan Zver, Igor Šoltes, Tanja Fajon in Ivo Vajgl). Vsi podpisani, so s svojim dejanjem pokazali, da jim je mar za dobrobit volilnega telesa in niso v Bruslju izključno za lastno promocijo.

Zaključek
Težnja po ohranitvi možnosti izbire bi ne smela biti tako težavna, temveč bi to moralo biti del naravnega cikla. Kapitalska prevlada nam pogosto odvzame tisto, kar nam je samoumevno, cenjeno, kar nas ohranja to kar smo, ljudje. Skupine posameznikov, so za voljo kapitala pripravljene spregledati vsa dejstva, ki govorijo v prid ohranitve možnosti izbire.

Več informacij na www.posljimipismo.si.