Novi standard ISO 50001 v hitro veljavo!

20190521 ECG ISO50001
Za implementacijo novih zahtev imajo podjetja na voljo zgolj 18 mesecev.
Nova različica standarda ISO 50001: 2018, ki definira racionalno in pregledno upravljanje z energijo, je prinesla številne novosti in inovativne pristope. Poleg omenjenega nov standard prehaja v hitro veljavo, zato imajo podjetja za potrebne prilagoditve časa zgolj 18 mesecev. Predvsem morajo podjetja s trenutnim certifikatom o racionalni rabi energije preskusiti svoje obstoječe pristope v okviru novih zahtev standarda in vpeljati inovacije za dosego teh.

Podjetja s ECG-certifikati morajo v svoje proizvodne procese vpeljati inovativne energijsko učinkovite rešitve čim prej, v kolikor želijo zadostiti potrebam novega standarda ISO 50001. Za implementacijo imajo malo več časa tista podjetja, ki ne potrebujejo tovrstne letne revizije, njihovi certifikati po starem standardu ISO 50001 so namreč veljavni do 20. avgusta 2021.

Podjetja, ki že uporabljajo integriran sistem vodenja in upravljanja z energijo z upoštevanjem zahtev standardov ISO 9001 in ISO 14001 (slednji je standard  upravljanja okolju prijaznejšega tiska), imajo glavne ECG-zahteve novega standarda načeloma že izpolnjene. Te so namreč v večji meri del zahtev omenjenih dveh standardov, glede upravljanja bodo morala morda sprejeti in vpeljati zgolj prilagoditve.

Več informacij na www.energie-consulting.com in www.iso.org.