Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
20190514 drupa global trends
Poslovanje leta 2018 kaže na 27-odsotno pozitivni izkupiček.
40 odstotkov ponudnikov grafično tiskarskih storitev po svetu je za leto 2018 dejalo, da so s poslovanjem zadovolji in ga ocenjujejo kot dobrega oziroma uspešnega. 13 odstotkov vprašanih je neuspešnih, 47 odstotkov pa je z izkupičkom poslovanja zadovoljivih. Iz naštetega poročilo svetovno gledano v povprečju zaključuje 27-odstotni pozitivni izkupiček poslovanja grafične industrije za leto 2018. Pozitivnost poslovanja je zaslediti tudi v izdelavi in prodaji grafičnih strojev in sicer v višini 19-odstotkovnega izkupička. Na splošno gledano kazalci za leto 2019 kažejo izboljšanje klime poslovanja na grafičnem trgu.

Poslovni rezultati se seveda razlikujejo odvisno od regije in trga. Regije z močno in nenehno rastjo poslovanja še vedno ostajajo Severna Amerika, Evropa in Avstralija. Skromno rast ali stagnacijo je opaziti v Aziji, na Bližnjem vzhodu in v Srednji in Južni Ameriki, za Afriko pa je še vedno značilno upadanje. Omenjen razlike nastajajo predvsem v odvisnosti od povpraševanja, ekonomskih kazalnikov in področij uporabe grafičnih izdelkov.

Glede na tržne segmente grafičnih izdelkov lahko rečemo, da sta rasti posla najbolj deležna embalaža in funkcionalni tisk. Komercialni tisk in tisk publikacij, razen tiska knjig, pesti nenehno rahlo upadanje posla. Večina tiskarjev dobiček kljub velikemu pritisku na marže ustvarja s povečanjem prihodkov s pomočjo večje porabe materiala z več posla, medtem ko ohranjajo tem bolj stabilne režijske stroške. Na svetovni ravni je zaslediti celo malenkostno rast cen tiskovin kljub znatnemu povišanju cen papirja in drugih grafičnih materialov. Dobavitelji so prav tako dosegli rast prihodkov in cen na svetovni ravni, vendar z vse manjšimi maržami.

Obseg konvencionalnega tiska se še naprej zmanjšuje, a vse počasneje. Leta 2013 je 23 odstotkov tiskarn poročalo, da digitalni tisk obsega 25 odstotkov vseh njihovih poslov. V letu 2018 se je ta delež zvišal na 29 odstotkov. Kljub navedeni statistiki ofsetni tisk ostaja najpogostejša oblika tiskarska tehnologije v formatnem tisku, ki je prisotna v 66 odstotkih tiskarske industrije. Obseg ofsetnega tiska embalaže še naprej narašča, medtem ko je komercialni ofsetni tisk prvič deležen jasnega upada.

Obseg spletnega tiska (W2P - Web-to-Print) še naprej počasi raste. Leta 2014 je 17 odstotkov ponudnikov tovrstnega tiska poročalo, da je več kot 25 odstotkov pridobljenih poslov neposredno pridobljenih preko spletnega naročanja. V letu 2018 je teh ponudnikov s takim obsegom spletno pridobljenih poslov v skupnem že 23 odstotkov. Po drugi strani pa je na žalost zaslediti,  da namestitve opreme spletnega tiska stagnirajo - 25 odstotna rast je bila v letu 2014 in prav taka je bila v letu 2018.

Kar zadeva investicij je 41 odstotkov anketiranih tiskarn v letu 2018 za investicije namenilo več sredstev v primerjavi z letom 2017, medtem ko je le 15 odstotkov teh opravilo manj tovrstnih izdatkov. Odhodki so tako rekoč rasli v vseh regijah, razen v Afriki. Investicije na področju tiska embalaže in funcionalnega tiska so bile zelo živahne, komercialni tiskarji in založniki so bili glede teh bolj zadržani. Med dobavitelji je bil na splošno enak investicijski vzorec.

Najpogostejše investicije so aktualno investicije v dodelavno opremo, sledi tiskarska in nato oprema grafične priprave, delovni sistemi in informacijsko poslovni sistemi. Večji delež investicij je v vseh segmentih grafične industrije zaslediti v opremo za formatni laserski barvni tisk, razen na področju izdelave embalažo prednjači oprema za formatni ofsetni tisk. Na področju izdelave embalaže je zanimivo tudi dejstvo, da delež digitalno izvedenih tiskarskih opravil beleži 5-odstotno rast, medtem ko je na področju tiska etiket ta rast kar 40-odstotna.

V aktualnem 6. Drupinem poročilu je bilo po celem svetu anketiranih več kot 600 ponudnikov tiska in grafičnih storitev na splošno ter 200 uveljavljenih proizvajalcev grafične storjne opreme. Poročilo je namenjeno predvsem tistim, ki sprejemajo strateške in nakupne odločitve, s čimer bodo lažje predvideli trende grafičnega trga v bližnji prihodnosti in sprejeli ustrezne poslovne poteze, s katerimi bodo lahko svojemu poslu posledično zagotovili bolj zanesljiv uspeh.

Več informacij na www.drupa.com.