Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
20190724 polsovanje graficne industrije
Prihodki slovenske grafične industrije so se že četrto leto povečali, predvsem na račun prodaje na domačem trgu, medtem ko so izvozni prihodki stagnirali.
Po podatkih AJPES je za leto 2018 posredovalo zaključne račune 599 gospodarskih družb. V dejavnosti prevladujejo mikro družbe (87,6%), po kapitalu družbe z domačim kapitalom (97,2 %) in skoraj polovica družb (46,5 %) je imela sedež v Osrednjeslovenski regiji. V dejavnosti je bilo zaposlenih 3.369 oseb, 2.2. % več kot leta 2017.

Prihodki so se že četrto leto povečali, predvsem na račun prodaje na domačem trgu, medtem ko so izvozni prihodki stagnirali. Zmanjšal se je neto čisti dobiček družb v dejavnosti, kar je predvsem posledica povečanja neto čiste izgube, ki se je podvojila. Povečali so se stroški dela in plač. Povprečna obračunana mesečna bruto plača v dejavnosti je znašala 1.529 €, ki pa je bila še vedno manjša od slovenskega povprečja, ki znaša 1681,55 € (vir: SURS). Zmanjšala se je tudi dodana vrednost za 3,1 % (37.812€) in je nižja od slovenskega povprečja (44.415 €). Podatki kažejo, da se je poslabšala finančna kondicija dejavnosti ob zmanjšanju pozitivne vrednosti EBITDA za več kot 12 %. Celotni neto finančni dolg dejavnosti se že deseto leto zapored zmanjšuje in je v primerjavi z letom 2008, ko je bil največji, manjši za 70 %.

Dejavnosti SKD 2008

Družbe

Delež

18.1 - Tiskarstvo in z njim povezane storitve

591

98,3%

18.11 - Tiskanje časopisov

4

0,5%

18.12 - Drugo tiskanje

344

53,1%

18.13 - Priprava za tisk in objavo

215

40,9%

18.14 - Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

28

3,8%

18.2 - Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

8

1,7%

18 - Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

599

100,0%

Tabela 1: Podatki o številu družb za leto 2018 (vir: Kazalniki poslovanja GZS 2011, na osnovi podatkov AJPES – podatkovna baza letnih poročil).

Dejavnosti SKD 2008

Čisti dobiček

Delež

Čista izguba

Delež

Neto     ČD / ČI

Delež

18.1 - Tiskarstvo in z njim povezane storitve

20.313.793

99,4%

4.210.122

100,0%

16.103.671

99,3%

18.11 - Tiskanje časopisov

7.887

0,0%

11.389

0,3%

-3.502

0,0%

18.12 - Drugo tiskanje

16.308.160

79,8%

3.252.844

77,3%

13.055.316

80,5%

18.13 - Priprava za tisk in objavo

3.903.953

19,1%

682.108

16,21%

3.221.845

19,9%

18.14 - Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

93.793

0,5%

263.781

6,3%

-169.988

-1,0%

18.2 - Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

116.134

0,6%

0

0,0%

116.134

0,7%

18 - Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

20.429.927

100,0%

4.210.122

100,0%

16.219.805

100,0%

Tabela 2: Podatki o čistem dobičku/čisti izgubi za leto 2011 (vir: Kazalniki poslovanja GZS 2011, na osnovi podatkov AJPES – podatkovna baza letnih poročil).

Deset največjih družb dejavnosti ustvari skoraj polovico vseh prihodkov in čistega dobička. Ugotavljamo, da si panoga še vedno ni opomogla od krize in je večina kazalcev nižja, kot so bili leta 2007 ( število družb, število zaposlenih, prihodki od prodaje, stroški dela in stroški plač). Večja pa je prodaja v tujini (49 %), za tretjino se je povečal neto čisti dobiček in bruto dodana vrednost za zaposlenega (26 %) ter povprečna plača na zaposlenega ( 39 %).

Tako kot ostale dejavnosti se tudi grafika sooča s pomanjkanjem ustrezno usposobljenih kadrov. Ob dejstvu, da je čedalje manj vpisa na grafične oddelke predvsem na srednješolskem nivoju, bo potrebno razmišljati ali so znanja, ki jih šolajoči pridobijo v procesu izobraževanja ustrezni za delodajalca ali delodajalci lahko zaposlijo tudi osebe drugih profilov. Z uvajanjem digitaliziranih proizvodnih procesov, je verjetno potreba po drugačnih profilih čedalje večja.

Več informacij na:

Irma Butina (Direktorica)
Gospodarska zbornica Slovenije
Medijska zbornica

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
T: 01 5898 313
F: 01 5898 100
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
W: www.gzs.si