Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Heidelberg beleži več naročil kot v času pandemije.
Družba Heidelberger je poročala o nadaljnjem okrevanju in vse več naročil v tretjem četrtletju (od 1. oktobra do 31. decembra 2021) poslovnega leta 2021/2022. To bi skupaj skupaj s pozitivnimi učinki reorganizacije skupine lahko privedlo do znatnega izboljšanja poslovnega rezultata.

#heidelberg #poslovanje

Obseg naročil se je v tretjem četrtletju povečal za 16 odstotkov in dosegel skupno vrednost 643 milijonov evrov. Po devetih mesecih je bila skupna vrednost naročil 33 odstotkov višja kot leto prej in je znašala 1.888 milijonov evrov. Ob koncu četrtletja se je stanje neizvršenih naročil povečalo na skupno vrednost 951 milijonov evrov, kar je več kot pred pandemijo.

Promet v tretjem četrtletju je bil za 20 odstotkov višji v primerjavi s preteklim letom in je znašal 582 milijonov evrov, po devetih mesecih je bil ta z enakim obdobjem pretklega leta za 21 odstotkov višji in je znašal 1.565 milijonov evrov. EBITDA poslovni rezultat se je v tretjem četrtletju povečal za 36 odstotkov na vrednost 57 milijonov evrov. Po devetih mesecih je EBITDA rezultat znašal 132 milijonov evrov, kar je 21 odstotkov več v primerjavi s preteklim letom.

Izboljšanje poslovanja je bilo predvsem posledica povečanega obsega poslovanja in višjih marž zaradi izvedbe reorganizacije. Boljši rezultati so izjemni glede na izzive v zvezi z razpoložljivostjo delov, ki se še vedno pojavljajo v industriji na splošno. V Heidelbergu jim je te težave v veliki meri uspelo odpraviti s kvalificiranjem nadomestnih sestavnih delov in tesnim vsakodnevnim usklajevanjem z dobavitelji. kot prednost se je izkazal tudi velik vertikalni razpon proizvodnje. Kljub temu se še vedno osredotočajo na zagotavljanje razpoložljivosti delov, medtem ko so razmere v dobavni verigi še vedno napete.

Uspeh poslovanja družbe Heidelberg predvsem zagotavlja reorganizaicija poslovanja in s tem vse bolj jasna vizija. Osnovna dejavnost se pozitivno razvija zaradi visoke inovativnosti in osredotočenosti na potrebe strank, pomemben prispevek k uspešnemu poslovanju pa imajo tudi digitalni poslovni modeli. Na področju e-mobilnosti se dinamika povpraševanja še naprej povečuje. Pri tem dosledno spodbujajo svojo širitev v tujino, zato so že napovedali, da bodo v prihodnosti še naprej strateško širili svoj poslovni model s prevzemi in sodelovanji. Na splošno se zdi, da so dobro pripravljeni na prihodnost. Veliko število naročil pa je trdna podlaga za začetek naslednjega poslovnega leta 2022/23. Tako je poslovne rezultate komentiral Rainer Hundsdörfer, glavni izvršni direktor družbe Heidelberg.

Heidelberg se usmerja na področja z rastjo poslovanja
Heidelberg vidi svojo rast poslovanja predvsem na področju tiska embalaže, digitalnih poslovnih modelov, in novih tehnoloških aplikacij, zlasti e-mobilnosti in tiskane elektronike. Posebej zanimiva poslovna regija je Kitajska. Strateško partnerstvo z zavarovalniško skupino Munich Re, ki je stopilo uradno v veljavo v začetku novembra, Heidelbergu omogoča mednarodno širitev poslovanja z digitalnimi naročniškimi ponudbami.

Na rastočem trgu elektromobilnosti je Heidelberg s svojo ponudbo stenskih polnilnic za polnjenje v zasebnih in poljavnih prostorih en vodilnih na nemškem trgu. Po razširitvi proizvodnih zmogljivosti želi skupina prodajne trge odpreti tudi v drugih evropskih državah. Konec novembra se je Heidelberg dogovoril o strateškem partnerstvu s podjetjem SAP SE. SAP-ova programska rešitev "E-Mobility" bo upravljavcem Heidelbergovih polnilnih mest zagotovila standardizirane in prilagodljive programske aplikacije v oblaku. Te bodo omogočale tudi zaračunavanje storitev polnjenja z upravljanjem voznega parka. V začetku decembra je Heidelberg od energetskega podjetja EnBW prevzel tudi del tehnologije za polnilne postaje, kar je pomembna osnova za razširitev ponudbe izdelkov na javne polnilne postaje. Zaradi trdnega finančnega položaja in pozitivnega prostega denarnega toka lahko Heidelberg organsko rast na teh področjih financira iz lastnih sredstev, pojasnjuje Marcus A. Wassenberg, finančni direktor podjetja.

Izboljšani poslovni rezultati
Pozitivno gibanje prihodkov in izboljšanje stroškovne učinkovitosti zaradi reorganizacije sta prav tako pozitivno vplivala na dobiček. EBITDA rezultat se je po devetih mesecih povečal na 132 milijonov evrov (v devetih mesecih leta 2020/2021: 109 milijonov evrov). V preteklem letu so učinki reorganizacije, prilagoditve pokojninskega načrta in skrajšanega delovnega časa pozitivno vplivali z okvirno ocenjenimi 150 milijoni evrov. Poleg bistvenih izboljšav v poslovanju so na tekoče poslovno obdobje pozitivno vplivali tudi prihodki od prodaje podjetja Docufy (22 milijonov evrov) in nepremičnin v Veliki Britaniji (26 milijonov evrov). EBIT polsovni izid je po treh četrtletjih znašal 74 milijonov evrov (lani 50 milijonov evrov). Zaradi višjega EBIT rezultata in zelo pomembnega izboljšanja finančnega rezultata z -35 milijonov evrov na -24 milijonov evrov se je rezultat pred obdavčitvijo povečal s 15 milijonov evorv na 50 milijonov evrov. Po obdavčitvi je Heidelberg po devetih mesecih zabeležil dobiček v višini 40 milijonov evrov, medtem ko je v prejšnjem letu znašal le 3 milijone evrov.

Izboljšano razmerje lastniškega kapitala
Glede na pozitiven razvoj poslovnih rezultatov ter pozitivne učinke neto obratnega kapitala ter prodaje sredstev je Heidelberg 31. decembra 2021 poročal o prostem denarnem toku v višini 69 milijonov evrov (prejšnje leto: 10 milijonov evrov). Zaradi pozitivnega prostega denarnega toka in nadaljnjega zmanjšanja finančnih obveznosti je neto finančni dolg po devetih mesecih znašal le 6 milijonov evrov (31. marec 2021 je ta znsašal 67 milijonov evrov). Finančni vzvod je tako zdaj enak nič (v istem četrtletju lani je ta znašal -1,2). Zaradi pozitivnega rezultata po obdavčitvi se je delež lastniškega kapitala v primerjavi z 31. marcem 2021 povečal s 5,0 odstotkov na 7,2 odstotka. Za matično družbo Heidelberger Druckmaschinen AG je to dobrih 28 odstotkov.

Napoved prodaje v višini 2,1 milijarde evrov
Na podlagi prejetih naročil in prodaje, realizirane v prvih treh četrtletjih, je Heidelberg za poslovno leto 2021/2022 določil pričakovani obseg prodaje v višini najmanj 2,1 milijarde evrov (prej je ta znašal najmanj 2 milijardi evrov). Pričakuje se, da bo marža EBITDA glede na prodajo še vedno med 7 in 7,5 odstotki. Zagotavljanje razpoložljivosti delov ob zaostrenih razmerah v dobavni verigi in pandemičnih razmerah je še vedno izziv. Kar zadeva rezultat po obdavčitvi družba Heidelberg po znatnih izgubah v prejšnjih letih za obdobje 2021/2022 pričakuje rahlo pozitiven rezultat. Glede na to je treba finančni vzvod ohraniti na nizki ravni.

več informacij na www.heidelberg.com.