Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
AWA Alexander Watson združenje je objavilo obsežno poročilo o enostransko premazanih papirjih globalnega obsega za leto 2008.  To poročilo zagotavlja edinstveno osnovo za vrednotenje tekočih potreb po C1S papirjih, kakor tudi podrobno vrednotenje obsega in raznolikosti vlog tovrstnih vrst papirja.Obravnava devet glavnih tržnih sektorjev, skupaj s številnimi možnimi aplikacijami uporabe tovrstnega paprija znotraj teh. Obravnava tudi trenutno stanje in tržne možnosti v prihodnosti, spreminjajoče se tržne strukture in ključne akterje v proizvodnji enostransko premazanih paprijev.

Poročilo vključuje:
  • sliko svetovnega povpraševanja po tovrstnih papirjih
  • Finančne izsledke regionalnih trgov za C1S papirje
  • možnosti uporabe tovrstnih paprijev
  • trge na splošno za tovrstne paprije
  • trende tovrstnega papirja.

Za več informacij kliknite tukaj.

Ingrid Leering
Publishing and Marketing Services Manager
AWA Alexander Watson Associates