Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Po dveh letih dela je švicarsko združenje za vizualne komunikacije predstavilo študijo prihodnosti medijskega sektorja - Zukunftsstudie 2012+ die Zukunft der Schweizer Medienbranche.Z omenjeno, zdaj tretjo študijo, ki je nastala v tesnem sodelovanju z Ugra, priznanim švicarskim centrom za medije in tehnologijo tiska, skušajo delodajalcem in podjetnikom grafične industrije pomagati pri definiranju prihodnosti oziroma trendov medijske industrije.

Zaradi krize so se cene uslug tiska znižale, cene energije pa podvojile...
Pretekla leta in leta pred nami bodo grafično industrijo spremljaje globoke strukturne spremembe. Bolj in bolj racionalne proizvodnje zmogljivosti bodo ob naraščajočih cenah  vse bolj nuja, kot le potreba. Hkrati s podvojitvijo cen energije so se znatno povečale tudi cene papirja, grafične proizvodnje in prevoznih uslug. Čeprav se je proces strukturnega prilagajanja šele začel, pa tiskarska podjetja gledajo v prihodnost z veliko mero optimizma.
 
Nova študija obravnava teme, kot so prihodnost medijev, poslovnih trendov, izdelkov in storitev, tehnologij, dela in okoljevarstvo. V okviru poklicev pa obravnava medijsko pripravo, prihodnost tiskarskih tehnologij, produkcijo medijev, poklicno izobraževanje, razvoj...
Osnovo študije predstavljajo intervjuji strokovnjakov s področja grafične proizvodnje (priprava, tisk, dodelava... ), strank, dobaviteljev... Na drugi strani pa osnovo dopolnjujejo tudi spletne ankete nekaj sto malih, kot tudi velikih grafičnih podjetij.

Več na www.viscom.ch ali www.ugra.ch.