Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Pragmatičen in manj tvegan pristop podjetij bo vodil v okrevanje gospodarstva:
  • Datamonitorjeva in Canonova Bela knjiga izpostavlja potrebo po nadziranju stroškov in ponovni presoji poslovnih procesov
  • V času, ko se evropska podjetja pripravljajo na izboljšanje gospodarskih razmer, je pragmatičen pristop k prevzemanju tehnologij priporočljivejši od hitrih sprememb

Canon Europe je izdal Belo knjigo o strategijah za ponovno presojo poslovnih procesov, zelo aktualno v času, ko evropska podjetja pričakujejo okrevanje gospodarstva.

Vodilni analitiki v Datamonitorjevem poročilu Priprave na okrevanje; pragmatičen pristop k organizacijskim spremembam (Readying for Recovery; a Pragmatic Approach to Organisational Change) poudarjajo, da je manj tvegan, prirasten pristop k spremembam lahko učinkovitejši kot popolna reforma.

Kljub znakom okrevanja gospodarstva Bela knjiga ugotavlja, da se podjetja v različnih vertikalnih sektorjih delovanja še vedno soočajo z velikimi izzivi od zunaj, kot so povečana globalizacija, strožja regulativa in vladna politika, pravice delavcev in okoljske prioritete.

Kot odgovor na zahtevne razmere so podjetja še posebej pozorna na nadziranje stroškov, notranjo učinkovitost in aktivnosti, povezane s temeljnim poslovanjem. Lastniki družb so se spoprijeli s kratko- in srednjeročnimi cilji, ki jim bodo omogočili preživetje, pa vendar ne smejo zanemariti načrtovanja povratka na pot rasti na srednje- in dolgoročni ravni.

Datamonitor poudarja, da se za doseganje poslovnega uspeha vse več odločevalcev osredotoča na povečanje zadovoljstva strank, dvigovanje učinkovitosti, izboljšanje odnosov z dobavitelji, zniževanje stroškov in povečevanje prihodkov. To bodo morali doseči z zmernimi vlaganji v infrastrukturo in IT, kar pomeni, da morajo podjetja nove IT-sisteme integrirati v obstoječo infrastrukturo in zagotoviti prilagodljivost za nadgradnje, če želijo ostati konkurenčna.

Datamonitorjevo poročilo svetuje, da se podjetja odločijo za celovito upravljanje in nadziranje stroškov, prav tako pa tudi avtomatizirane in personalizirane informacijske sisteme, ki se enostavno integrirajo v obstoječe tehnološke platforme.

Tim Gower, višji analitik pri Datamonitorju, je ob tem dejal: »V nasprotju s tem, kar mislijo nekateri vodilni gospodarstveniki, podjetjem predlagamo osredotočenost na prilagojen pristop k presoji poslovnih praks. Pragmatičen pristop z majhnim tveganjem dopušča postopne spremembe, en poslovni proces ali aplikacijo hkrati, namesto spreminjanja vsega naenkrat.«

Adam Gilbe, vodja trženja za pisarniške rešitve v Canonu Europe, pa dodaja: »Datamonitorjevo poročilo jasno kaže na to, da morajo biti IT-sistemi integrirani in prilagodljivi, saj se le tako lahko podjetja na spremenjene poslovne razmere odzovejo pravočasno. Canonov cilj je strankam pomagati izboljšati poslovne procese in zmanjšati stroške brez celovite zamenjave IT-sistemov. Naša nova platforma večfunkcijskih tiskalnikov imageRUNNER ADVANCE, ki bo v Evropi na voljo novembra, je namenjena reševanju prav te problematike. Ponudila bo novo, celovito platformo, ki bo omogočala popolno integracijo v delovne tokove strank, pri tem pa bo minimalizirala stroške in povečala konkurenčnost z najvišjo možno uporabnostjo. S tem bo zagotovljena najvišja stopnja razpoložljivosti in kakovosti izpisov.«

Bela knjiga Readying for Recovery je na voljo tukaj.

Več na www.canon.si.