Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
MyPressXpert (MPX) je najnovejša razvojna programska rešitev skupine Targetcolour za sodoben nadzor tiska.Sistem je zgrajen na podlagi 30-letnih tiskarskih izkušenj in je po zagotovilu proizvajalca in že nekaterih uporabnikov pravzaprav revolucionaren.

Omenjeno rešitev je možno implementirati tako na strojih tiska s pole kot rotacijskem tisku (vroče/hladno sušenje). Podpira serijo različnih merilnih inštrumentov, od ročnih spektrofotometrov pa vse do sistemov odčitavanja že potiskanih pol. Prav tako podpira integrirane nadzorne sisteme, kot sta Heidelbergov Image Control in Inpress Control, in neodvisne sisteme X-Rite IntelliTrax ali manj znane Techkon. Deluje lahko tudi skupaj s sistemom GMI ColorQuick za nadzor rotacijskega tiska.
Osnova sistemov TargetColour za nadzor kakovosti je standardna specifikacija tiska ISO 12647. Če tiskarji poznajo standardne zahteve in so zmožni tiskati v okviru teh, je zagotavljanje kakovosti tiska razmeroma preprosto. Izkušnje pa kažejo, da je kakovosten tisk prej nemogoč ob neobičajnih napakah ali okvarah stroja. V takem primeru je sistem TargetColour več kot priročen, saj je zmožen identifikacije tako mehanskih napak kot napak kemije tiska.

WebEx
MyPressXpert ne zagotavlja le neposrednega nadzora. Za primere, ko tiskarji ne morejo sami odpraviti napak tiska s pomočjo sistema, je na voljo tudi asistenca TargetColour na daljavo. Prek medmrežne povezave podporne skupine na sistem je ta zmožna prepoznati do 95 odstotkov napak. S pomočjo vmesnika WebEx lahko strankam interaktivno prikažejo postopek razrešitve težave.

MyPressXpert je modularen in vključuje nadzor optimalnega optičnega obarvanja, gradacijske karakteristike, barvni obseg, mehanske karakteristike in neposredno certificiranje. Optične meritve se za ročni nadzor izvajajo z enim samim potegom čez kontrolni klin, zato sta nadzor in vodenje tiska hitra, samodejna in zelo enostavno. Meritve se skozi proces tiska zapisujejo in povprečijo, nastavitve stroja pa se prilagajajo temu in tako zagotavljajo konsistentni odtis. Vrednotenje poteka hkrati po merilih delta E, prirasta RTV in delta H.

Mehanski diagnostični del sistema prav tako nadzira proces s pomočjo odčitavanja podatkov nadzornega klina. Tako lahko identificira težave, kot so vodenje in napetost papirja, poškodbe plošče, poškodbe gumiprevleke. Prepozna lahko tudi težave s kemijo, kot je emulgiranje. Posebnost omenjenega sistema je tudi možnost neposredne izdelave poročil v PDF-obliki.

 
Nadzor barvnega obsega.
Nadzor optične jakosti.
Gradacija optične jakosti.
Prirast RTV (rastrska gradacija).


Tiskarji imajo v sistemu na voljo 256 merilnih tablic, ki zagotavljajo vodenje tiska oziroma optimizacijo tiska v tolerancah specifikacije standarda ne glede na barvo in papir, ki se uporabljata. Optimizacija barve je hkrati s standardom izvedena tudi v skladu s Fogrinimi zahtevami poskusnega odtisa.

Več informacij na http://www.mypressxpert.com/.


Nekaj primerljivih alternativ opisanemu sistemu:

ALWAN COLOR EXPERTISE/X-RITE PRINT STANDARDIZER
www.alwancolor.com/ www.xrite.com

BODONI PRESSSIGN 2.5
www.presssign.com

HEIDELBERG PRINECT COLOUR TOOLBOX 3.5
www.heidelberg.com

MELLOW COLOUR PRINTSPEC
www.mellowcolour.com

QUADTECH COLOUR CONTROL SYSTEM
www.quadtechworld.com