Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Grafična embalažna podjetja sledijo aktualnim smernicam.
Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je letos v sodelovanju z revijo Grafičar začela raziskavo slovenskega grafičnega trga. Vanjo so vključena različna grafična podjetja, ki smo jih kategorizirali glede na grafično dejavnost oziroma ponudbo. Na terenu so v raziskavo aktivno vključeni študentje, ki bodo v reviji Grafičar objavljali svoje ugotovitve in predstavitve omenjenih podjetij.

#raziskavatrga #graficnitrg #graficnapodjetja #stanje

Več v tiskanem delu