Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn

Grafičar je strokovna revija, namenjena informiranju in izobraževanju najširše grafične javnosti za vprašanja tiskarstva in vseh drugih z njim povezanih dejavnosti.

S kritičnim in strokovno utemeljenim pristopom si prizadeva gojiti najvišje standarde kakovosti na grafičnem področju, zainteresirane seznanjati z najsodobnejšimi tehnološkimi usmeritvami, hkrati pa analizirati in dokumentirati razmere v slovenski grafični dejavnosti, opozarjati na probleme in iskati ustrezne rešitve.

Vsebinsko se uredništvo revije Grafičar osredotoča na sledeča področja:

 • barvoslovje,
 • fotografija,
 • tipografija,
 • reprodukcija,
 • dodelava,
 • embalaža,
 • standardizacija,
 • računalništvo,
 • strojeslovje,
 • grafični materiali,
 • podjetništvo ...

 

V omejenem obsegu opravlja tudi strokovno svetovanje (merilne forme, prevodi ...) in sodeluje s priznanimi grafičnimi inštitucijami: Inštitut za celulozo in papir - ICP (www.icp-lj.si), Naravoslovnotehniško fakulteto v Ljubljani - NTF smer grafična tehnika (www.ntf.uni-lj.si), Inštitutom in akademijo za multimedijo - IAM (www.iam.si), Srednjo medijsko in grafično šolo v Ljubljani (www.smgs.si), Slovenskim inštitutom za standardizacijo - SIST (www.sist.si) in društvom koloristov Slovenije - DKS (www.dks-drustvo.si) ...