Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn

 

Matic ŠTEFAN (uvodnik)
Neusmiljen razvoj grafične industrije zahteva več kot dosledno sledenje

Martina HOLEŠEK
Pixel – strokovni časopis dijakov SGMŠ

Manca ARKO, Miha GOLOB, Polona PERKO, Diana GREGOR SVETEC, Klemen MOŽINA
Nenaslovljena oglasna pošta

Ana Marija POGAČNIK
Novosti brez konkurence – Xeroxov najobsežnejši portfelj produkcijskih rešitev

ZAGREBŠKI VELESEJEM
Intergrafika & Modernpak – kmalu na Zagrebškem velesejmu

Matjaž BABNIK
Aplikacije za produkcijski tisk

Florjan PEZDEVŠEK
Bridges throuh Europe – People Working Together

Florjan PEZDEVŠEK
Smernice tiskarske panoge – Kaj je pomembno?