Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn

 

 

Področja tiska, ki še vedno navdihujejo z optimističnim pogledom v prihodnost
Matic ŠTEFAN

Globalni trendi rasti tiska etiket, embalaže in velikoformatnega tiska
Janja ŠTEFAN

Poslovanje v slovenski grafični industriji
Irma BUTINA

Med izvirnikom in kopijo: Kaj vidimo z očmi, kaj »vidimo« s prsti
Tamara Trček Pečak, Nada Madžarac, Deja Muck

Manroland Sheetfed pomaga ohranjati vodilna mesta na trgu Adriatic
Goran LJEVAK

Tisk etiket s Konico Minolto AccurioLabel 230
Andrej SOKLIČ

Xerox Iridesse Inovativnost podjetja Etiketa na svetovni ravni
Mojca OCVIRK