Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 


Pojmovnik je v osnovi povzet po delu Christopherja Barnatta in nato dopolnjen. Avtor je dovolil tako prevod kot dopolnitve, ki sem jih kot avtorica,  izvedla. V tiskani različici je pojmovnik objavljen tudi v knjigi 3D-tisk.

Splošni izrazi in poimenovanja najpomembnejših tehnologij 3D-tiska in generičnih skupin so prevedeni, poimenovanja različic sorodnih tehnologij, ki so last posameznih podjetij, pa so namenoma ostala neprevedena.

Zaradi hitrega razvoja omenjenega področja 3D-tehnologij se bo pojmovnik v prihodnosti dopolnjeval. Tako vas vabim k aktivnemu sodelovanju, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..


Hitri pomik: A B C D E F G I L M P R S T U V W2PP – glej two-photon polymerization3D print, printer

Tridimenzionalni tisk, tiskalnik. S 3D-tiskom izdelujemo predmete v tridimenzionalnem prostoru. 3D-tiskalniki pretvorijo digitalne 3D-modele v fizične predmete navadno s kontroliranim nanašanjem osnovnega materiala sloj na sloj.

3DP – glej three-dimensional printing

3SP – glej scan, spin and selectively photocureABS – glej acrylonitrile butadiene styrene

Acrylonitrile butadiene styrene, ABS
Običajen termoplastični material, pogosto uporabljen kot osnovni material oziroma »filament« pri 3D-tiskalnikih, ki delujejo na osnovi ekstrudiranja materialov (material extrusion).

Additive manufacturing, AM
Aditivna oziroma dodajalna proizvodnja ali, ustrezneje, dodajalno izdelovanje je proces gradnje predmeta z velikim številom zelo tankih slojev. 3D-tiskanje je tako dodajalni proizvodni postopek.

Additive metal manufacturing, AMM
Dodajalna kovinska proizvodnja ali izdelovanje je vsaka tehnologija 3D-tiska, ki tiska kovinske predmete v slojih. Najpogosteje se to poimenovanje uporablja za skupino tehnologij, ki kot osnovo uporabljajo praškast kovinski material: DLMS, laserCUSING, EBM, DED. AMM lahko vključuje tudi modeliranje s spajanjem slojev kovine (FDMm), kot je na primer WAAM.

Alumide
Alumide je material za 3D-tiskanje na osnovi dvokomponentne zmesi poliamida (najlona) in aluminija v prahu. Uporablja se pri tehnologijah, ki delujejo na osnovi spajanja slojev praškastega materiala (powder bed fusion) za izdelavo predmetov s kovinskim videzom in leskom ter razmeroma nizko ceno.

AM – glej additive manufacturing

American Society for Testing and Materials, ASTM
Ameriško združenje za testiranje in materiale je »organizacija za razvoj standardov in deluje kot odprti forum za razvoj mednarodnih standardov«. Junija 2012 je postavila standard ASTM F2792-10 (Standard Terminology for Additive Manufacturing Technologies), ki kategorizira tehnologije 3D-tiska v sedem generičnih skupin: ekstrudiranje materiala (material extrusion), fotopolimerizacija v kadi (vat photopolymerization), kapljično nanašanje ali brizganje materiala (material jetting), kapljično nanašanje ali brizganje veziva (binder jetting), spajanje slojev praškastega materiala (powder bed fusion), lasersko navarjanje (direct energy deposition) in laminacija pol (sheet lamination).

AMM – glej additive metal manufacturing

ASTM – glej American Society for Testing and MaterialsBinder jetting
Kapljično nanašanje ali brizganje veziva je generični termin za vse tehnologije 3D-tiska, pri katerih se vezivo iz tiskalnih glav, ki se uporabljajo za kapljični tisk (inkjet), kapljično nanaša ali brizga na zaporedne sloje praškastega materiala. Strojna oprema za kapljično nanašanje ali brizganje veziva različnih proizvajalcev trenutno omogoča izdelavo predmetov s širokim naborom materialov, od kovine, keramike, stekla, peska, polimerov do mavčnega prahu itd. Tako so tehnologije poimenovane glede na uporabljeni osnovni material, npr. binder jetting metal printing – BJMP, binder jetting cheramic printing – BJCP, binder jetting glass printing – BJGP.

Binder jetting cheramic printing – glej binder jetting

Binder jetting glass printing – glej binder jetting

Binder jetting metal printing – glej binder jetting

BJ – glej binder jetting

BJCP – glej binder jetting

BJGP – glej binder jetting

BJMP – glej binder jetting

Bio-ink
Biočrnilo je kultura živih celic, ki se uporabljajo kot osnovni material pri biotiskalnikih. Termin je na področju biotiska postavilo pionirsko podjetje Organovo. Njihovi tiskalniki uporabljajo kroglaste delce biočrnila z visoko vsebnostjo živih celic.

Bio-paper
Biopapir je podporni material, ki se uporablja pri biotiskalnikih in je navadno hidrogel, na primer mešanica vode in kolagena. Termin je najprej začelo uporabljati pionirsko podjetje na področju biotiska Organovo. Njihovi tiskalniki odlagajo kroglaste delce biočrnila na zaporedne sloje biopapirja za 3D-tisk živih tkiv.

Bioprinter
Biotiskalnik je 3D-tiskalnik, ki izdeluje tkiva (organe) iz živih celic, ne iz polimerov, kovin ali drugih anorganskih materialov.

Breakaway support technology, BST
Tehnologija odstranjevanja podpor je značilna za 3D-tiskalnike, ki sočasno z osnovnim materialom tiskajo tudi material, namenjen podpori med tiskanjem previsnih ali šibkih delov objekta, da ti ne bi odpadli ali se deformirali.

BST – glej breakaway support technologyCAD – glej computer aided design

CAM – glej computer aided manufacturing

CC – glej contour crafting

CFF – glej composite filament fabrication

CJP – glej colorjet printing

CNC – glej computer numerical control

ColorJet printing, CJP
Tehnologija kapljičnega nanašanja ali brizganja veziva (binder jetting), ki jo je implementiralo podjetje 3D Systems. Omogoča tisk predmetov v barvah s praškastim materialom na osnovi mavca ali polimerov.

Composite filament fabrication, CFF
Izdelava kompozitnega filamenta je termin, ki ga je uvedlo podjetje MarkForged in se nanaša na njihovo tehnologijo, ki med procesom 3D-tiska na osnovi ekstrudiranja materialov (material extrusion) sočasno tiska podporne strukture.

Computer aided design, CAD
Računalniško podprto načrtovanje in oblikovanje predmetov oziroma izdelkov z različnimi programi za 3D-modeliranje.

Computer aided manufacturing, CAM
Računalniško podprta proizvodnja pomeni uporabo računalnikov za nadzor proizvodnega procesa, posebej za nadzor strojev, orodij, robotov v industriji. Celoten proces od zasnove do proizvodnje izdelkov je lahko avtomatiziran s povezavo med računalniško podprtim oblikovanjem (CAD) in CAM, kar omogoča množično proizvodnjo po nizki ceni.

Computer numerical control, CNC
Računalniško krmiljenje omogoča uporabo strojnih orodij za izdelavo neposredno po digitalnem modelu in se uporablja pri odvzemalnih tehnologijah.

Concept model
Konceptualni model je fizična predstavitev končnega izdelka, njegove oblike, ne pa končne funkcionalnosti in lastnosti končnega materiala izdelka. Konceptualne modele izdelujejo oblikovalci, da strankam lažje predstavijo svoje ideje.

Contour crafting, CC
Termin je prvič uporabil dr. Behrokh Khoshnevis in je drug izraz za ekstrudiranje betona (material extrusion), ki se uporablja za 3D-tisk zgradb. Uporabljajo se 3D-tiskarski stroji večjih dimenzij, ki z ekstrudiranjem odlagajo poltekoči gradbeni material.DDM – glej direct digital manufacturing

DED – glej direct energy deposition

Direct digital manufacturing, DDM
Neposredno digitalno izdelovanje pomeni proizvodnjo oziroma, pravilneje, izdelovanje končnih izdelkov ali delov izdelkov z uporabo 3D-tiska. Takšni izdelki so lahko uporabni izdelki ali pa industrijske šablone, kalupi ali orodja, kakršni se uporabljajo v tradicionalnih proizvodnih procesih.

Direct energy deposition, DED
Lasersko navarjanje je generično ime za tehnologije 3D-tiska, ki usmerjajo praškast kovinski material neposredno v laserski snop visoke moči za odlaganje taljenega materiala. Ta generična skupina vključuje tehnologije različnih proizvajalcev, zato so uveljavljena poimenovanja: laser engineered net shaping – LENS, direct light fabrication – DLF, direct metal deposition – DMD, 3D laser cladding, laser generation, laser-based metal deposition – LBMD, laser freeform fabrication – LFF, laser direct casting – LDC…

Direct metal laser sintering, DMLS
Neposredno lasersko sintranje kovine je tehnologija 3D-tiska na osnovi spajanja slojev praškastega materiala (powder bed fusion), ki uporablja laser za selektivno segrevanje in spajanje zaporednih slojev praškastega kovinskega materiala. Materiali, ki se običajno uporabljajo pri DMLS, so aluminij, železo, titan, jeklo, zlitine niklja, kobalt-kroma ipd. Tehnologijo je poimenovalo podjetje EOS in ime DMLS® registriralo kot lastno blagovno znamko.

Direct metal printing, DMP
Termin je podjetje 3D Systems uveljaviloza tehnologijo spajanja slojev praškastega materiala (powder bed fusion) na osnovi kovine, ki se uporablja za 3D-tiskanje oziroma izdelavo kovinskih izdelkov.

DIY – glej do it yourself

DLF – glej direct energy deposition

DLP Projection
Projekcija DLP (digital light processing) je osnova tehnologije 3D-tehnologija tiska, ki deluje na način fotopolimerizacije v kadi (vat photopolymerization). Za utrjevanje fotopolimera namesto UV-laserja uporablja DLP-projektor, ki omogoča sočasno utrjevanje celotnega sloja. Glej tudi moving DLP.

DMD – glej direct energy deposition

DMLS – glej metal laser sintering

DMP – glej direct metal printing

DOD – glej wax deposition modeling

Do it yourself
V svetu 3D-tiska izraz opredeljuje 3D-tiskalnike, ki jih izdelamo sami.

Drop-on-demand – glej wax deposition modellingEBAM – glej electron beam melting

EBF3 – glej electron beam melting

EBFFF - glejelectron beam melting

EBM – glej electron beam melting

Electron beam freeform fabrication, EBF3 – glej electron beam melting

Electron beam melting, EBM
Taljenje z elektronskim snopom (EBM), znano tudi kot electron beam additive manufacturing (EBAM) ali electron beam freeform fabrication (EBF3), je tehnologija 3D-tiska, ki deluje na osnovi spajanja slojev praškastega materiala (powder bed fusion) in omogoča tisk kovinskih predmetov v vakuumu z uporabo elektronskega snopa za selektivno taljenje in medsebojno spajanje zaporednih slojev kovinskega prahu.FDC – glej fused deposition of ceramics

FDM – glej fused deposition modelling

FDMm – glej fused deposition modelling of metals

FFF – glej fused filament fabrication

FFM – glej fused filament modelling

Filament
Filament je material, ki se uporablja pri 3D-tisku predmetov s tehnologijo ekstrudiranja materialov (material extrusion) – za to tehnologijo se uporablja tudi izraz modeliranje s spajanjem slojev (FDM). Filament je navadno termoplast (npr. ABS ali PLA), ki se dovaja v tiskalno glavo v trdni obliki, nato pa se segreje do poltekoče oblike in ekstrudira skozi majhno šobo. Filament je za končnega uporabnika pripravljen v obliki navitja in ima tipično premer 1,75 ali 3 mm.

Functional prototype
Funkcionalni prototip je predstavitev končnega izdelka in se ustvari med postopkom njegovega snovanja za testiranje oblike, prileganja in funkcije končnega izdelka.

Fused deposition modelling, FDM
Modeliranje s spajanjem slojev je proces 3D-tiska na osnovi ekstrudiranja materialov (material extrusion), ki gradi predmete v slojih z nanašanjem segretega termoplasta iz računalniško vodene šobe tiskalne glave. Tehnologijo je izumilo podjetje Stratasys, ki jo je tudi poimenovalo in registriralo kot blagovno znamko, FDM®.Druga podjetja označujejo tovrstno tehnologijo z različnimi imeni in kraticami: PJP, FFM, FFF, MEM itd. Pogosto se za te tehnologije uporablja tudi splošni izraz ekstrudiranje termoplastov (thermoplastic extrusion).

Fused deposition modelling of metals, FDMm
Modeliranje s spajanjem slojev kovine je oblika ekstrudiranja materiala (material extrusion), ki odlaga taljeno kovino v zaporednih slojih in tako gradi 3D-predmet. Glej tudi wire and arc additive manufacturing, WAAM.

Fused deposition of ceramics, FDC
Izraz označuje 3D-tiskanje keramičnih predmetov z uporabo tehnologije večfaznega utrjevanja (multiphase jet solidification, MJS).

Fused filament fabrication, FFF
Izraz označuje ekstrudiranje termoplastičnih materialov (material extrusion), ki ga za poimenovanje svoje tehnologije uporablja združenje RepRap.

Fused filament modelling, FFM
Izraz označuje ekstrudiranje materialov (material exstrusion), ki se enako kot FDM nanaša na ekstrudiranje termoplastov.Granular materials binding, GMB
Vezanje granul praškastega materiala je skupno ime za vse oblike 3D-tiska, ki izdelujejo predmete s selektivnim vezanjem praškastega materiala. Zajema široko področje tehnologij, kot so kapljično nanašanje ali brizganje veziva (binder jetting), spajanje slojev praškastega materiala (powder bed fusion) in lasersko navarjanje (directed energy deposition).

Green part
Izraz pomeni predmet v stanju takoj po tisku, ki ga je za pridobitev želene trdnosti in žilavosti treba naknadno obdelati. V slovenščino je izraz preveden kot zeleni objekt oziroma predmet. Postopek naknadne obdelave je odvisen od uporabljene tehnologije tiska.

GMB – glej granular materials bindingInkjet powder printing – glej binder jetting

Inverted stereolitography
Obrnjena stereolitografija spada v skupino tehnologij, ki delujejo na osnovi fotopolimerizacije v kadi (vat photopolymerization), le da se predmet namesto od spodaj navzgor gradi od zgoraj navzdol.Laminated object manufacture, LOM
Nalaganje krojenih plasti je tehnologija 3D-tiska, ki gradi predmete z lepljenjem zaporednih slojev papirja, lahko pa tudi polimerne ali kovinske folije. Spada med tehnologije, ki delujejo na osnovi laminacije pol (sheet lamination).

LAMP – glej large area maskless photopolymerization

Large area maskless photopolymerization, LAMP
Izraz označuje novo tehnologijo 3D-tiska, razvito v podjetju DDM Systems. Za utrjevanje slojev predmeta, ki se oblikujejo na osnovi uporabe kompozita tekočega fotopolimera in praškastega keramičnega materiala, uporablja premični DLP-projektor. Spada v skupino tehnologij, ki delujejo na osnovi fotopolimerizacije v kadi (vat photopolimerization).

Laser beam melting, LBM
Taljenje z laserskim snopom pomeni vse tehnologije, ki delujejo na osnovi spajanja slojev praškastega materiala (powder bed fusion) z laserjem.

LaserCUSING
To tehnologijo 3D-tiska je razvilo podjetje Concept Laser. Deluje na osnovi spajanja slojev praškastega materiala (powder bed fusion) in uporablja laser visoke moči, da selektivno spaja granule praškastega kovinskega materiala. Tehnologija je optimizirana za izdelavo končnih delov in izdelkov s homogeno, čvrsto strukturo.

Laser deposition technology, LDT
Izraz uporablja podjetje RPM Innovations in spada v sklop tehnologij nanašanja materiala z usmerjanjem energije (directed energy deposition).

Laser direct-writing, LDW
Izraz pomeni postopek uporabe laserske energije za 3D-tisk na mikro- ali nanoravni. Tehnologijo LDW so razvili v U. S. Naval Research Laboratory in vključuje dvofotonsko fotopolimerizacijo (two-photon photopolymerization – 2PP) in eksperimentalne tehnike biotiska.

Laser engineered net shaping, LENS
Tehnologijo je razvilo in poimenovalo podjetje Optomec. Material se nanaša z usmerjanjem energije (direct energy deposition). Lahko se uporablja tako za izdelavo kot za popravljanje kovinskih delov.

Laser powder forming, LPF
Izraz je drugo ime za tehnologije, ki delujejo na osnovi nanašanja materiala z usmerjanjem energije (direct energy deposition). Praškast kovinski material se usmeri neposredno v laserski snop visoke moči in tako nastaja osnovni material za tisk v obliki tekoče kovine.

LBM – glej laser beam melting

LBMD – glej direct energy deposition

LCM – glej litography-based ceramic manufacturing

LDC – glej direct energy deposition

LDM – glej local digital manufacturing

LDT – glej laser deposition technology

LDW – glej laser direct writing

LENS – glej laser engineered net shaping

LFF – glej direct energy deposition

Lithografic-based ceramic manufacturing
Tehnologija spada v skupino tehnologij, osnovanih na fotopolimerizaciji v kadi (vat photopolymerization). Razvilo jo je podjetje Lithoz. Fotopolimer se selektivno utrjuje z vključenimi delci keramike. Proces zahteva naknadno obdelavo, da se izdela popolnoma keramičen predmet ali končni izdelek.

Liquid metal jet printing, LMJP
Tiskanje s kapljičnim nanašanjem ali brizganjem tekoče kovine je tehnologija, uvrščena v skupino tehnologij na osnovi kapljičnega nanašanja ali brizganja materiala (material jetting).

LMJP – glej liquid metal jet printing

Local digital manufacturing

Lokalna digitalna proizvodnja uporablja digitalne tehnologije za izdelavo izdelkov na zahtevo blizu končnega kupca.

LOM – glej laminated object manufacture

Low-temperature deposition modelling
Nizkotemperaturno modeliranje slojev je oblika ekstrudiranja materialov (material extrusion) pri nizkih temperaturah. Tehnologija se bo potencialno lahko uporabljala v tkivnem inženirstvu.

LPF – glej laser powder forming

LS – glej selective laser sinteringMaterial extrusion
Ekstrudiranje materialov (material extrusion) je generični termin za vse tehnologije 3D-tiska, ki gradijo predmete v slojih z ekstrudiranjem materiala (npr. poltekočega termoplasta) iz računalniško krmiljene šobe tiskalne glave. Za poimenovanje tehnologije se pogosto uporablja kar kratica FDM, čeprav je to blagovna znamka podjetja Stratasys. Uporabljajo se še kratice FFM, FFF, MEM, PJP itd. Poleg termoplastov lahko ekstrudiramo tudi veliko drugih materialov, npr. beton, kompozitne termoplaste in tudi živila.

Material jetting
Kapljično nanašanje ali brizganje materiala je generični termin za tehnologije 3D-tiska, ki gradijo predmete z nanašanjem materiala iz tiskalne glave. V večini primerov se kot osnovni materiali uporabljajo fotopolimeri, ki se ob kapljičnem nanašanju takoj utrjujejo z UV-sijalkami. Tehnologija je znana pod različnimi imeni, npr. PolyJet, multijet printing – MJP, multijet modelling – MJM. Glej tudi wax deposition modelling.

Melted and extruded modelling, MEM
Modeliranje s taljenjem in ekstrudiranjem je ime za tehnologije, ki so na splošno znane kot tehnologije ekstrudiranja materiala (material extrusion).

MEM – glej melted and extruded modelling

Micro laser sintering, MLS
Je ena od tehnologij, ki delujejo na osnovi spajanja slojev praškastega materiala (powder bed fusion), in lahko doseže mikronivojsko ločljivost tiska 1 µm. Razvili sta jo podjetji EOS e-Manufacturing Solution in 3D Micromac.

MJM – glej multijet printing

MJP – glej multijet printing

MJS – glej multiphase jet solidification

mLS – glej selective laser sintering

MLS – glej micro laser sintering

Molds & tolling
Izdelava kalupov in orodij s 3D-tiskom.

Moving DLP
Tehnologija deluje na osnovi fotopolimerizacije v kadi (vat photopolymerization). Podobna je standardni projekciji DLP, a doseže večjo ločljivost zaradi možnosti dodatnega avtomatskega premikanja projektorja. Glej tudi DLP projection.

MultiJet Printing, MJP
Izraz uporablja podjetje 3D Systems in se nanaša na njihove 3D-tiskalnike, ki delujejo na osnovi kapljičnega nanašanja ali brizganja materiala. Glej tudi material jetting.

Multiphase jet solidification, MJS
Večfazno utrjevanje je proces 3D-tiska, pri katerem se praškast material – keramika ali kovina – meša z vezivom tako, da se lahko ekstrudira v slojih z metodo, podobno ekstrudiranju materialov (material extrusion). Ko je predmet natisnjen, se vezivo odstrani, in sicer termično s segrevanjem ali kemično s potopitvijo predmeta v ustrezno topilo. Končni predmet se mora še utrditi oziroma »zgostiti« z intenzivnim segrevanjem v peči.Pattern
Vzorčni model je izvorna različica izdelka, ustvarjenega za izdelavo kalupa. Pogosto se uporablja izraz pramodel. Tradicionalna izdelava vzorčnih modelov je zamudna in draga. Danes jih lahko izdelamo z uporabo različnih tehnologij 3D-tiska.

PA – glej polyamide

PBF – glej powder bed fusion processes

PC – glej polycarbonate

Photopolymer
Fotopolimeri so polimerne smole, ki zaradi izpostavljenosti svetlobi spremenijo lastnosti. Tekoči fotopolimeri, ki se ob izpostavitvi UV-svetlobi hitro utrdijo, se uporabljajo kot osnovni material pri tehnologijah na osnovi fotopolimerizacije v kadi (vat photopolymerization) in pri večini tehnologij na osnovi kapljičnega nanašanja ali brizganja materiala (material jetting).

PJP – glej plastic jet printing

PLA – glej polylactic acid

Plastic jet printing, PJP
Izraz je podjetje 3D Systems uveljavilo za procese 3D-tiska, ki ekstrudirajo poltekoče termoplaste in spadajo v skupino tehnologij, ki delujejo na osnovi ekstrudiranja materialov (material exstrusion).

pLS – glej selective laser sintering

Polycarbonate, PC
Polikarbonat je termoplast, ki se uporablja kot osnovni material za tehnologije na osnovi ekstrudiranja materialov (material extrusion).

PolyJet
Tehnologija na osnovi kapljičnega nanašanja ali brizganja materiala (material jetting) podjetja Stratasys. Predmeti se gradijo s kapljičnim nanašanjem ali brizganjem tekočega fotopolimera iz tiskalne glave in sočasnim utrjevanjem z UV-sijalko, nameščeno ob strani tiskalne glave, preden se deponira naslednji sloj. Strojna oprema PolyJet lahko tiska 3D-predmete v barvah in z več različnimi materiali sočasno. Za to tehnologijo se včasih uporablja tudi izraz triple-jetting technology.

Polylactic acid, PLA
Polimlerna kislina je biopolimer, ki se lahko uporablja kot osnovni material ali »filament« pri velikem številu 3D-tiskalnikov, ki delujejo na osnovi tehnologije ekstrudiranja materiala (material extrusion).

Polyvinyl acetate, PVA
Polivinilacetat je sintetični polimer, ki se lahko uporablja pri tehnologijah na osnovi ekstrudiranja materialov (material extrusion) za tisk topnih podpornih struktur.

Polyamide, PA
Poliamid ali najlon je termoplast, ki ga odlikujejo izjemno dobre mehanske lastnosti, še posebej natezna, upogibna in tlačna trdnost, izjemna žilavost, odpornost proti obrabi. Zato se uporablja kot tiskarski material pri različnih generičnih skupinah 3D-tiska, tako pri ekstrudiranju termoplastičnih materialov, npr. FDM, kot pri selektivnem laserskem sintranju (SLS), pa tudi pri kapljičnem nanašanju oziroma brizganju veziva (3DP).

Powder bed fusion, PBF
Spajanje slojev praškastega materiala je generični termin za vse tehnologije 3D-tiska, pri katerih se predmet gradi v slojih z uporabo toplotnega vira, ki selektivno spaja zaporedne sloje osnovnega praškastega materiala. Med temi tehnologijami so LS, MLS, SLS, SLM, SHS, DMLS, EBM, laserCUSING itd.

PVA – glej polyvinyl acetateRapid prototyping, RP
Hitro prototipiranje se nanaša na vse tehnologije, ki izdelujejo prototipe na podlagi digitalnih podatkov z uporabo računalniško krmiljene strojne opreme. Dolga leta so se 3D-tiskalniki obravnavali kot naprave za hitro prototipiranje, ker so bili na začetku razvoja namenjeni le prototipiranju. Prototipe pa lahko prav tako hitro izdelujemo tudi z računalniško krmiljenimi obdelovalnimi stroji (computer numerically controled – CNC). Termina hitro prototipiranje in 3D-tisk nista medsebojno zamenljiva.

REE – glej reverse engineering

RepRap
RepRap (replicating rapid prototypers) so prosto dostopni 3D-tiskalniki, ki delujejo na osnovi ekstrudiranja materialov (material extrusion), in sicer termoplastov, ter lahko natisnejo večino svojih sestavnih delov. Spletno mesto združenja RepRap.org omogoča prost dostop do različnih modelov tiskalnikov in navodil za njihovo izdelavo.

Reverse engineering, REE
Povratno inženirstvo je postopek, ki omogoča 3D-virtualno rekonstrukcijo izdelka. Zajem izdelka se lahko opravi ročno ali s 3D-skenerjem.

RM – glej rapid manufacturing

RP – glej rapid prototypingSacrificial mold
Začasni kalup je namenjen enkratni uporabi in se med procesom izdelave uniči. Takšni kalupi se pogosto uporabljajo pri industrijskem litju v predhodno izdelani peščeni kalup, natisnjen s tehnologijo kapljičnega nanašanja ali brizganja veziva (binder jetting), kot osnovni material pa se uporabi praškasta mešanica posebnega peska in smole. V izdelani kalup se ulije staljena kovina, in ko se ta ohladi in strdi, se kalup uniči in izdelek osvobodi. Za ta postopek se pogosto uporablja izvirno poimenovanje sand casting.

Sand casting
Ulivanje v peščene kalupe, glej tudi sacrificial mold.

Scan, spin and selectively photocure, 3SP
Tehnologija podjetja EnvisionTEC deluje na osnovi fotopolimerizacije v kadi (vat photopolymerization). Tiskalniki delujejo tako, da se svetloba reflektira skozi vrteči se boben, nato pa potuje prek optičnega sistema, ki v smeri Y s skeniranjem »premika« fokusni žarek po površini sloja tekočega fotopolimera. UV-svetlobni vir se premika po osi X.

SDL – glej selective deposition lamination

Selective deposition lamination, SDL
Ta izraz za svojo tehnologijo uporablja podjetje Mcor. 3D-predmet se gradi z laminacijo pol (sheet lamination). Tehnologija omogoča tisk predmetov v barvah z uporabo standardnega papirja za pisarniško uporabo.

Selective heat sintering, SHS
Tehnologija podjetja BluePrinter deluje na osnovi spajanja praškastega materiala (powder bed fusion). Proces je podoben selektivnemu laserskemu sintranju (SLS), le da namesto laserja uporablja termično tiskalno glavo za selektivno spajanje oziroma sintranje zaporednih slojev polimernega praškastega materiala.

SHS – glej selective heat sintering

Selective laser melting, SLM
Selektivno lasersko topljenje ali nataljevanje je tehnologija, ki spada v generično skupino spajanja praškastega materiala (powder bed fusion). Za selektivno spajanje oziroma taljenje kovinskega praškastega materiala se uporablja laser visoke moči. Tehnologija omogoča izdelavo končnih kovinskih izdelkov.

Selective laser sintering, SLS
Selektivno lasersko sintranje ali lasersko sintranje je tehnologija spajanja praškastega materiala (powder bed fusion), in sicer se za selektivno spajanje oziroma sintranje zaporednih slojev praškastega materiala uporablja laser. Lahko se uporabljajo različni materiali od polimernih do kovinskih, zato so uveljavljena tudi poimenovanja, kot so lasersko sintranje polimerov (polymer laser sintering – pLS) in lasersko sintranje kovin (metal laser sintering – mLS). Izvorna tehnologija SLS uporablja le polimerne materiale.

Sheet lamination
Laminacija pol je generični termin za vse tehnologije 3D-tiska, ki gradijo predmete z lepljenjem oziroma laminiranjem zaporednih pol papirja, lahko pa tudi plastične ali kovinske folije.

Sintering
Sintranje je proces, pri katerem se s segrevanjem zunanje površine praškastih delcev omogoči njihovo medsebojno spajanje.

SL – glej stereolitography

SLA – glej stereolitography

SLM – glej selective laser melting

SLS – glej selective laser sintering

Soluble support technology, SST
Tehnologija topnih podpor je značilna za 3D-tiskalnike, ki za tisk podpornih struktur uporabljajo topni material. Podporne strukture se tiskajo na mestih, kjer so na predmetu previsi ali šibki deli, ki bi sicer odpadli. Po končanem tisku se podporni material odstrani s topili ali z ultrazvočno kopeljo, lahko pa tudi le z vodo.

SST – glej soluble support technology

Standard triangulation languageali STereoLithography, STL
Je format datoteke, ki izvira iz stereolitografskega CAD-programa, leta 1987 razvitega v podjetju 3D Systems, in se označuje s kratico STL. Ta format je splošno razširjen, podpirajo ga mnogi programski paketi. Uporablja se pri 3D-tiskanju in CAD-modeliranju. Datoteke STL opisujejo zgolj geometrijo površin 3D-predmetov in ne vključujejo barv, tekstur in drugih lastnosti CAD.

Stereolitography, SL, SLA
Stereolitografija je tehnologija 3D-tiska, ki deluje na osnovi fotopolimerizacije v kadi (vat photopolymerization) in gradi predmete v slojih z uporabo stereolitografskih naprav – SLA (stereo-litographic apparatus). Za utrjevanje fotopolimernega materiala v slojih se uporablja UV-laser.

Stereolitography apparatus, SLA®
Stereolitografske naprave (SLA®) so registrirana blagovna znamka korporacije 3D Systems.

STL – glej standard triangulation languageali STereoLithography

Support structure
Podporna struktura so dodatni deli, ki predmetu s previsnimi ali šibkimi deli med procesom 3D-tiskanja dajejo oporo in s tem preprečijo nastanek deformacij. Glej tudi breakaway support technology (BST) in soluble support technology (SST).Three-dimenzional printing, 3DP
Izraz opredeljuje prvo tehnologijo iz generične skupine kapljičnega nanašanja oziroma brizganja veziva. Tehnologijo, imenovano tridimenzionalni tisk, so razvili na Massachusetts Institute of Technology, nato pa je prešla pod okrilje podjetja Z Corporation (danes 3DSystems), ki je tehnologijo označilo z zaščiteno kratico 3DP™.

Thermoplastic
Izraz termoplastičen opredeljuje polimerni material, ki lahko s segrevanjem spremeni obliko. Tako trden termoplastični material ob zvišanju temperature postane poltekoč, z zniževanjem temperature pa se vrne v osnovno trdno stanje. Termoplasti so široko uporabni kot osnovni material ali filament pri 3D-tehnologijah tiska na osnovi ekstrudiranja materialov (material extrusion) oziroma ekstrudiranja termoplastov.

Thermoplastic elastomer, TPE
Termoplastični elastomer je material za izdelavo fleksibilnih, gibkih delov pri nekaterih tehnologijah, ki delujejo po principu ekstrudiranja materialov (material extrusion), lahko pa se uporablja tudi pri drugih tehnologijah 3D-tiska.

Thermoplastic polyurethane, TPU
Termoplastični poliuretan je vrsta termoplastičnega elastomera, ki se lahko uporablja pri tehnologijah na osnovi ekstrudiranja materialov (material extrusion) za izdelavo gumenih predmetov. Njegova uporaba se v zadnjem času širi tudi na druge tehnologije 3D-tiska.

Tissue engineering
Tkivno inženirstvo se ukvarja z »izdelavo« živih tkiv in organov z uporabo biotiskalnika.

TPE – glej thermoplastic elastomer

TPU – glej thermoplastic polyurethane

Triple-jetting technology – glej PolyJet

Two-photon polymerization, 2PP
Dvofotonska fotopolimerizacija je tehnologija 3D-tiska na osnovi fotopolimerizacije v kadi (vat photopolimerization). Za selektivno utrjevanje zaporednih slojev posebnega fotopolimernega materiala se uporablja femtosekundni pulzni laser. Omenjena tehnologija je prva, s katero je mogoče doseči natančnost do 100 nm tako v smeri X kot v smeri Y.UAM – glej ultrasonic additive manufacturing

Ultrasonic additive manufacturing, UAM
Ta tehnologija je uvrščena med tehnologije 3D-tiska na osnovi laminacije pol (sheet lamination). Razvilo jo je podjetje Fabrisonic. Predmet se gradi z ultrazvočnim varjenjem slojev kovinskega traku.Vat photopolymerization
Fotopolimerizacija v kadi je generično ime za vse tehnologije 3D-tiska, pri katerih se tekoči fotopolimer v kadi selektivno sloj za slojem utrjuje z uporabo laserskega snopa ali drugih svetlobnih virov. Tehnologije na osnovi polimerizacije v kadi so SL, SLA, DLP projection, 3SP, LCM, 2PP itd.WAAM – glej wire and arc additive manufacturing

Wax deposition modelling, WDM

Ta tehnologija kapljičnega nanašanja ali brizganja materiala (matterial jetting), ki jo je razvilo podjetje Stratasys, omogoča izdelavo vzorcev izdelkov, na osnovi katerih se izdelajo kalupi. Vzorčni modeli se po končani izdelavi kalupa uničijo. Vzorci se natisnejo s posebnim termoplastičnim voskom. Vosek ima osnovno obliko granul, pri zvišani temperaturi pa se stopi in z uporabo tiskalnih glav kapljično nanaša na površino delovnega predmeta, kjer se hitro ohladi in ob tem strdi. WDM je znan tudi kot tisk s kapljicami na zahtevo (drop on demand ­– DOD).

WDM – glej wax deposition modelling

Wire and arc additive manufacturing, WAAM
Žično in obločno dodajalno izdelovanje je tehnologija 3D-tiska, ki gradi predmete z ekstrudiranjem taljene kovine. Tanka titanova žica se navadno z računalniško vodeno robotsko roko dovaja in topi s posebno obločno obdelavo, varjenjem pri visoki temperaturi. Viskozna tekoča kovina se nato nalaga v slojih in gradi predmet. Tehnologija spada v generično skupino ekstrudiranja materiala (material extrusion).

Wood/polymer composite, WPC
Lesno-polimerni kompozit je filament, ki se uporablja pri 3D-tisku na osnovi ekstrudiranja materialov (material extrusion) in je narejen iz osnovnega termoplasta (ABS, PLA) z dodanimi delci žagovine ali lesnih vlaken.

WPC – glej wood/polymer composite