Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Tiskarska industrija se danes spopada z radikalnimi spremembami, kar razvoju tehnologij postavlja vse višje zahteve po natančnosti in prilagodljivosti. Z naprednimi tiskarskimi tehnologijami se je povečala predvsem konkurenčnost, tiskarji morajo biti prilagodljivi, da sploh preživijo.

Pred nedavnim je bila izvedena študija razumevanja tehnologij neposrednega tiska s spleta (web-to-print) in ugotovitve kažejo, da večina tiskarjev izraza sploh ne razume ustrezno. Tako se lahko vprašamo, ali tiskarji sploh razumejo terminologijo naprednih digitalnih tehnologij. Kaj je šele z razumevanjem naročnikov tiskovin?

Konkretni statistični podatki kažejo, da dejansko 86 % vseh naročnikov tiskovin ne razume tehničnih izrazov, ki jih uporabljajo njihovi dobavitelji, distributerji in drugi. Prav zaradi tovrstnega nerazumevanja 43 % tiskarjev utrpi neupravičene reklamacije in nepojmljive definicije zahtev.

Strokovni slovar Buzzword Buster zato skuša razložiti osnovne, najbolj pogoste termine, ki se uporabljajo na področju naprednih digitalnih tehnologij. Namen je torej izpopolniti oziroma podpreti razumevanje strokovnih terminov tako tiskarjev kot naročnikov, seveda pa tudi vseh drugih sodelujočih v tovrstnem strokovnem okolju.

Slovar Buzzword Buster je nastal ob dogodku UEFA EURO 2008™ kot vzporedna razlaga terminov s področja nogometa. S tem je ponazorjena terminološka problematika različnih panog in področij, med katerimi šport, konkretno nogomet, ni izjema.

Upamo, da bodo ljudje stroke in njihovi klienti s slovarjem odslej bolje in ustrezneje razumeli termine.
David PRESKETT, evropski prodajni vodja, profesionalne rešitve, Canon Europe
Prevod:
 • univ. dipl. inž. grafične tehnike Matic ŠTEFAN, odgovorni urednik revije Grafičar, DELO, d. d.
 • mag. Gorazd GOLOB, predstojnik Katedre za informacijsko in grafično tehnologijo na NTF
Lektura:
 • Zala BUDKOVIČ

V PDF spletno prilagojeni obliki si ga lahko snamete tukaj (17Mb).

Več definicij najdete na spletni strani Buzzword Buster na naslovu:
www.canon-europe.com/buzzwordbuster


A
A-sizes -> A-formati
Končne porezane velikosti papirja po mednarodnih ISO-standardih:
 • A0 - 841 x 1189 mm,
 • A1 - 594 x 841 mm,
 • A2 - 420 x 594 mm,
 • A3 - 297 x 420 mm,
 • A4 - 210 x 297 mm,
 • A5 - 148 x 210 mm,
 • A6 - 105 x 148 mm.

Artwork -> Predloga
Vsi originali, skupaj s tipografijo, slikami in ilustracijami, za tiskanje.

B
B-sizes -> B-formati
Mednarodni ISO-standardni formati, namenjeni predvsem tisku plakatov in predstavitvenih panojev:
 • B0 - 1000 x 1414 mm,
 • B1 - 707 x 1000 mm,
 • B2 - 500 x 707 mm,
 • B3 - 353 x 500 mm,
 • B4 - 250 x 353 mm,
 • B5 - 176 x 250 mm.

Bindery -> Dodelava (knjigoveznica)
Oddelek v tiskarni, v katerem se izdeluje/dodeluje končni izdelek, primeren za prodajo.

Bleed -> Porezava
Dodatna tiskana površina, ki sega čez rob končnega porezanega formata strani (običajno 3-5 mm).

C
Calibration -> Umerjanje
Proces preverjanja in umerjanja izhodnih barvnih vrednosti digitalnih naprav glede na industrijske standarde.

Collate -> Znašanje
Urejanje tiskovnih oziroma knjigoveških pol v določenem zaporedju, tako da si po vezavi strani sledijo po ustreznem vrstnem redu.

Colour Gamut -> Barvni obseg
Celotno območje barv, ki jih lahko upodobi specifična izhodna naprava, kot je digitalni produkcijski tiskalnik.

Colour Management -> Barvno upravljanje
Proces barvnega ujemanja vseh naprav v procesu - optični čitalnik, zaslon in tiskalnik.

Commercial Printing
-> Komercialni tisk
Tisk, ki omogoča izdelavo različnih tiskovin: prospektov, knjig, plakatov, pisarniških tiskovin, poslovnih obrazcev in revij.

Contract Proof -> Pogodbeno zavezujoč poskusni odtis
Barvna odtisnjena upodobitev slike tiskovine, narejena s filmov oziroma rastrske predloge (danes tudi potrjevanje 1-bit TIFF-dokumentov prek ekranskih predoglednih potrditevnih sistemov), ki bodo uporabljeni za izdelavo tiskovnih form. Ko jih naročnik podpiše, pomenijo osnovo pogodbe.

Crop Marks -> Oznake porezave
Črtne oznake, ki definirajo porezavo tiskanega polizdelka na končni format.

D
Densitometer -> Denzitometer
Naprava, ki meri optično gostoto natisnjenih barv/tonerjev. Uporablja se za merjenje odtisov in zagotavljanje kakovosti ter za umerjanje tiskarskih strojev.

Desktop Publishing -> Namizno založništvo
Grafična priprava s pomočjo delovne računalniške postaje: oblikovanje in urejanje slik in strani, urejanje tekstovnih vsebin in grafik ter izpis izdelanih digitalnih grafičnih izvlečkov s pomočjo tiskalnikov na papir ali osvetljevalnih enot na film ali neposredno na tiskarske plošče.

Die Cut -> Izsekovanje
Izsek nepravilnih oblik tiskovin iz papirja ali kartona z izsekovalnim orodjem (»štanco«).

Digital Printer -> Tiskalnik
Digitalna naprava, ki omogoča fizični izpis digitalnih podatkov. Tovrstne digitalne tehnologije vključujejo kapljične, elektrostatične, termomehanične tehnike tiska. Vsak specifični izpis je lahko variabilen oziroma personaliziran.

DPI -> DPI
Točke na palec (Dots per inch), merilo ločljivosti. Višja ko je vrednost, bolj ostra je lahko slika.

Dummy -> Maketa
Prototip oziroma maketa končnega izdelka.

Duplex -> Obojestranski tisk
Dokument, izpisan na obeh straneh tiskovnega materiala, v nasprotju z enostransko izpisanim dokumentom.

E
Electrostatic Printing -> Elektrostatični tisk
Proces, pri katerem z nabijanjem fotoprevodnika, osvetljevanjem z laserjem in razvijanjem s suhim ali tekočim tonerjem naredimo odtis. Njegova uporaba je razširjena predvsem pri tiskanju na zahtevo. Barvni elektrofotografski tiskarski sistemi se uporabljajo za tiskanje manjših naklad z variabilnimi podatki ali na zahtevo.

Emboss -> Slepi tisk
S pritiskom reliefne forme naredimo reliefno, izbočeno podobo na papirju.

Estimate -> Kalkulacija
Cena, ki jo ponudi tiskar glede na pričakovane stroške izdelave naročila.

EPS -> EPS
Encapsulated Post Script, vrsta prenosne datotečne oblike PostScript podatkov za prenos teh z ene aplikacije v drugo.

F
Face -> Lice
Zunanji rob, nasprotno ležeč hrbtu publikacije. Imenuje se tudi prednja obreza. Lahko ima tudi drug pomen, in sicer družina pisav - vse garniture pisav znotraj družine.

Finish -> Dodelava
Splošni pojem za obrezovanje, zgibanje, vezavo in vse druge tehnološke operacije v procesu dodelave. Končne stopnje grafičnega procesa.

Fit -> Prileganje
Skladje izvlečkov filma v procesu montaže. Dobro prileganje pomeni skladje vseh izvlečkov filma določenega elementa.

Flat Plan -> Razporeditveni načrt
Prikaz razporeditve vsebin po posameznih delih oziroma poglavjih publikacije.

Flexography -> Fleksografija
Tehnika rotacijskega tiska z gumi ali plastično tiskovno formo tehnike visokega/reliefnega tiska.

Folder -> Zgibalnik
Dodelavna naprava, namenjena zgibanju potiskanih materialov (pol).

Folio -> Paginacija
Številka strani.

Format -> Format
Velikost, stil, oblika, načrt ali razporeditev elementov v oblikovalskem načrtu tiskovine.

French Fold -> Francoski zgib
Dvakrat križno zgibana enostransko potiskana pola za izdelavo štiristranske neporezane tiskovine.

G
Grammage -> Gramatura
Osnovna (površinska) teža papirja oziroma gramaža, izražena v gramih na kvadratni meter (g/m2).

Graphic Arts -> Grafična dejavnost
Uporabna veščina, povezana z oblikovanjem in tiskanjem papirja ali drugih tiskovnih materialov, ki jo uporabljajo grafični oblikovalci in tehnologi.

Gravure -> Globoki tisk
Tehnika tiska na osnovi jedkanega kovinskega tiskovnega valja oziroma plošče (danes jedkanje nadomešča graviranje z laserjem ali diamantom).

H
Halftone -> Rastriranje (raster)
Tehnika upodabljanja sivin s pomočjo periodične razporeditve rastrskih točk različnih velikosti. Temelji na optični iluziji, ker se posamezne pike zlijejo v enakomerne (gladke) barvne tone v očesu.

Hard Proof -> Poskusni odtis
Odtisnjena različica upodobitve slik pred proizvodnim tiskom (v nasprotju z ekranskim predogledom - soft proof).

Highlights
-> Svetli toni
Svetlejša območja na fotografijah ali rastrskih reprodukcijah (v nasprotju s srednjimi in temnimi toni).

I
ICC Profile -> ICC-profili (barvni opisi)
Datoteka, ki opisuje, kako določena naprava (digitalni tiskarski stroj, monitor itn.) upodablja barve.

Image Area -> Slikovno območje
Površina (prostor) na tiskovini, ki je prekrita s sliko, ne glede na pokritost s tiskarsko barvo.

Ink-jet Printing -> Kapljični tisk
Tehnika tiskanja z brizganjem kapljic različnih velikosti na različne tiskovne materiale.

Inserts -> Priloga
Neodvisna tiskovina, ki je priložena/vložena v publikacijo, praviloma ni vezana vanjo.

Imposition -> Impozicija - razporejanje
Proces razporejanja posameznih strani v knjigoveške pole tako, da bodo strani razporejene v pravilnem zaporedju po tiskanju, zgibanju in vezavi.

J
JDF -> JDF
Job Definition Format je industrijski standard, ki omogoča poenostavljanje izmenjave informacij med različnimi aplikacijami in sistemi, uporabljenimi v grafični industriji.

Job Ticket -> Digitalno naročilo
Datoteka z osnovnimi podatki proizvodnih parametrov, kot so proizvodni časi operacij, potrebni materiali ipd. Imenujemo jih lahko tudi specifikacija, produkcijsko naročilo ali delovni nalog.

Jogger -> Vibracijska miza
Naprava z vibracijsko ploščo, ki poravna/uredi pole.

JPEG -> JPEG
Najbolj razširjena oblika digitalnega slikovnega zapisa, ki ga je razvila skupina združenih strokovnjakov fotografije - Joint Photographic Experts Group.

K
K -> K
Skrajšano pomeni črno barvo v štiribarvni reprodukciji oziroma izhaja iz okrajšave za ključno (key) barvo. Okrajšava K je na primer prikazana v primeru navedbe CMYK.

Key -> Barvni/conski vijak, montaža/prelom, osnovna črna procesna barva
 1. Barvni/conski vijak, ki na tiskarskem stroju uravnava doziranje barve.
 2. Numerična ali številčna oznaka za določanje pozicije in barve filmov barvnih izvlečkov v prelomu ali montaži.
 3. Okrajšava za osnovno črno barvo štiribarvne reprodukcije (CMYK).

Kiss Die Cut
-> Zasekovanje
Izsekovanje samo zgornjega etiketnega sloja samolepilnega materiala do nosilnega sloja.

Knockout -> Izbijanje/odvzem
Odvzamemo lahko del slike ali drugega grafičnega elementa. Običajno kadar se dve barvi prekrivata, se ne reproducirata prekrito. Na področju prekrivanja je spodaj ležeča barva odvzeta - ni natisnjena.

Keylines -> Osnovne (nosilne) črte
Črtne oznake na barvnih izvlečkih ali negativih, ki označujejo natančno velikost, obliko (izrez) in pozicijo slike ali drugega grafičnega elementa.

L
Laminate -> Laminiranje (plastificiranje)
Prekrivanje papirja ali drugega materiala s tanko prozorno plastično folijo za zaščito pred vlago in poškodbami (trganjem).

Laser printer -> Laserski tiskalnik
Tiskalnik, ki reproducira sliko najprej s pomočjo upodobitve te z laserjem na svetlobno občutljiv polprevodniški valj, na katerem se osvetljeni deli nabijejo in v nadaljnjem procesu elektrostatično privlačijo toner. Toner se ob stiku s papirjem prenese na papir, utrdi/fiksira pa s pomočjo neposrednega gretja grelnega modula.

Letterpress -> Knjigotisk
Tehnika tiskanja z reliefnimi izbočenimi črkami (»klišeji«).

Lithography -> Ploski tisk
Tehnika tiska s ploščami. Tiskovne površine so obdelane tako, da privlačijo tiskarsko barvo, netiskovne površine pa jo odbijajo.

M
Machine Minder -> Strojnik/operater
Oseba, ki je upravlja stroj.

Makeready -> Priprava tiska
Priprava stroja za proizvodni tisk oziroma tisk naklade.

Margin -> »Bel« rob/meja
V grafični industriji notranji prosti (nepotiskan) prostor med zrcalom in porezavo tiskovine.

Mock-Up
-> Maketa tiskovine
Načrt tiskovine, ki ima lahko priložena navodila oziroma napotke za korektno izdelavo končne tiskovine. 

Moir??© -> Moare
Nezaželen vzorec, ki se iz različnih vzrokov lahko pojavi na tiskovini.

N
Novelty Printing -> Reklamni (priložnostni) tisk
Tisk na predmete, kot so podloge, pisala, baloni, žogice za golf, pepelniki, ki se uporabljajo za oglaševanje.

Nested -> Znašanje pole v polo
Združevanje knjigoveških pol po načinu pole v polo v pravilnem zaporedju za vezavo, namesto znašanja pole na polo. Imenovano tudi vlaganje.

Neutral Gray -> Nevtralno siva
Siv nevtralni odtenek brez prevladujočega kromatičnega odtenka.

Non-heatset Web -> Rotacijski tisk s hladnim sušenjem
Rotacijski tisk brez sušenja, kar onemogoča tisk na premazni papir. Imenuje se rotacijski tisk s hladnim sušenjem (cold-set web) oziroma prosti rotacijski tisk (open web).

Non-impact Printing -> Tisk brez tiskovnega tlaka
Tiskanje z laserji, ioni, kapljicami ali toploto za prenos tiskarske barve na papir.

O
Offset Printing -> Ofsetni tisk
Tehnika tiska, pri kateri se prenos barve izvaja s plošče prek gumi valja na papir in ne neposredno s plošče na papir.

Overprint -> Pretisk
Tiskanje čez predhodno upodobljeno sliko oziroma element.

Over run -> Tiskovni dodatek
Dodatno število natisnjenih izvodov glede na naročeno naklado.

P
Pagination -> Obseg strani (paginacija)
Število strani tiskovine.

PDF -> PDF
Portable Document Format - format datoteke z vključenimi vsemi elementi, neodvisen od platforme, ki temelji na tehnologiji PostScript.

Perfect Bind
-> Mehka, brošurna vezava
Vezava, pri kateri je knjižni blok rezkan v hrbtu in pilepljen v ovitek.

Perfecting Press -> Tiskarski stroj za obojestranski tisk
Tiskarski stroj z možnostjo tiskanja po obeh straneh papirja v enem prehodu.

Pantone -> Pantone
Trgovsko ime sistema za določanje (ujemanje) barv, v katerem so barve določene s številčno kodo. Proizvaja ga Pantone ter omogoča doseganje standardnih rezultatov v industriji.

Preflighting -> Predogled oziroma predhodno preverjanje
Predhodno preverjanje datotek, ki se uporabljajo v grafičnem procesu: datoteke prelomljenih strani, pisave, slikovne datoteke, poskusni odtisi, velikost strani, gonilniki tiskalnikov, oznake za porezavo itn.

Print on demand -> Tisk na zahtevo
Tisk manjše naklade tiskovine oziroma posameznih izvodov na digitalnem tiskarskem stroju, na zahtevo.

Process Colour -> Procesne barve
Barve osnovnega štiribarvnega tiska: cian, magenta, rumena in črna (CMYK: cyan, magenta, yellow in black).

Proof -> Poskusni odtis
Barvno korektni poskusni izpis na polo, ki prikazuje, kako bo videti končni odtis.

Q
Quarto -> Quatro
 1. Dvojni zgib pole na velikost strani ? velikosti pole. »Quatro« je knjigoveška pola z 8 stranmi.
 2. Knjiga, izdelana iz dvojno zgibanih (»quatro«) pol, običajno meri 9 x12 palcev (228,6 x 304,8 mm).

Quality -> Kakovost
Subjektiven pojem glede na pričakovanja naročnika, tiskarja in drugih strokovnjakov, povezanih z naročilom, oziroma izpolnjevanje teh pričakovanj.

Quick Printing -> Hitri tisk
Tisk manjšega formata na pole.

Quire -> Quire
25 pol papirja.

Quotation -> Predračun
Cena, ki jo tiskar ponudi za izdelavo določenega naročila.

R
Ream -> Ris papirja
500 pol papirja.

Resolution -> Ločljivost
Ostrina slike, izražena v točkah (pikah različnih oblik, velikosti in barv) na palec (dpi - dots per inch). Višja ko je vrednost, bolj ostra je slika.

RIP -> RIP
Rastrski upodobitveni procesor - strojno-programska oprema, ki podatke pretvarja prek vmesnika PostScript v rastrsko sliko.

Reverse Pass -> Povratni prehod
Gibanje tiskovnega materiala v nasprotni smeri od običajne.

S
Saddle Stitch -> Vezava/šivanje z žico (spenjanje)
Spenjanje hrbta znešenih pol v načinu »pola v polo« z žico.

Screen Printing -> Sitotisk
Tehnika tiska prek šablone/sita, pri kateri z rakljem potiskamo tiskarsko barvo skozi šablono na mrežici sita.

Sheetfed Press -> Tisk na pole
Tisk, pri katerem tiskamo na posamezne pole, nasprotno od rotacijskega tiska.

Side Stitch -> Šivanje/spenjanje v hrbtu
Vezava poravnanih pol s šivanjem (spenjanjem) vzdolžno ob robu hrbta, različno v primerjavi s šivanjem skozi hrbet. Lahko bi rekli tudi samo spenjanje ali stransko šivanje.

Show Through -> Presevanje
Upodabljanje na eni strani papirja je vidno tudi na drugi strani.

Signature -> Knjigoveška pola
Pola s štirimi ali več stranmi, ki sestavlja knjižni blok končnega grafičnega izdelka, narejena je iz velike tiskovne pole z zgibanjem in rezanjem.

Solid -> Polni ton
Površina, prekrita 100-odstotno s tiskarsko barvo ali tonerjem, v nasprotju z rastrskim tonom.

Solution -> Rešitev
Izraz, ki se široko uporablja v grafični industriji. Za Canon pomeni pravi sestav strojne in programske opreme ter podporo poslovnim storitvam, ki dajejo učinek, ki presega seštevek posameznih sestavnih delov. Pojem včasih lahko predstavlja tudi raztopino.

Spine -> Hrbet
Hrbtišče oziroma rob za vezavo publikacij.

Spot Colour or Varnish -> Posebna (peta) barva oziroma barva za poudarke ali lak
Tiskarska barva ali lak, s katerim pretiskamo del površine, da se razlikuje od preostale potiskane površine.

Stochastic Screening -> Stohastično rastriranje
Tehnika neperiodičnega rastriranja z navidezno različnimi velikostmi rastrskih pik. Take slike nimajo urejene strukture rastrskih pik, ki je značilna za tradicionalno rastriranje. Znano tudi pod imenom frekvenčno rastriranje (FM).

Substrate -> Substrat/tiskovni material
Površina ali material za tisk.

T
Tint -> Svetljenje
Rastriranje oziroma dodajanje bele barvne komponente določeni barvi za posvetlitev.

Total Area Coverage -> Skupna pokritost
Vsota rastrskih tonskih vrednosti izvlečkov procesnih barv (film/plošča/1-bit TIFF). Imenovana tudi gostota tonskih vrednosti, maksimalna gostota, nasičenost temnih tonov, skupna gostota rastrskih pik in skupna pokritost s tiskarsko barvo.

Trap -> Prekrivanje
Nastavitev prekrivanja mejnih ploskev barvnih izvlečkov.

Trim Marks -> Oznake porezave
Oznake, ki definirajo porezavo na končni format tiskovine.

Typesetting
-> Stavljenje (prelom)
Urejanje teksta, ilustracij in slik v smislu preglednosti.

U
Undercolour Removal -> UCR-tehnika barvnega upodabljanja
Tehnika izdelave barvnih izvlečkov, pri kateri je delež cian, magente in rumene tiskarske barve zmanjšan v srednjih in temnih tonih, delež črne pa povečan. Okrajšava je UCR (Undercolor Removal).

Unsharp Masking -> Neostro maskiranje
Tehnika interpolacije prilagajanja velikosti rastrskih pik za doseganje ostrejše reprodukcije rastrskih barvnih izvlečkov, kot je ostrina originalne slike ali začetnega poskusnega odtisa. Imenuje se tudi tehnika poudarjanja oziroma ostrenja robov.

UV Coating
-> UV-lak
Tekočina, nanesena na odtis, utrjena oziroma polimerizirana s pomočjo UV-svetlobe.

Up -> »Up«
Pomeni več kopij predloge na poli papirja. Posledično »Two up« pomeni dva primerka, »Three up« trije primerki, hkrati upodobljeni na isti poli papirja.

V
Vignette -> Vinjeta
Okrasni element oziroma ilustracija, ki prehaja v belo.

Variable data printing
-> Tisk variabilnih podatkov
Tiskanje, pri katerem se elementi, kot so tekst, ilustracije in slike, lahko spreminjajo od odtisa do odtisa na podlagi informacij iz podatkovne baze ali zunanje datoteke. Na primer pri direktnem marketingu, ko je letak lahko personaliziran na osnovi istega preloma, toda z različnimi imeni in naslovi na vsakem letaku. Tiskanje variabilnih podatkov je idealno za direktni marketing, upravljanje odnosov z naročniki in v oglaševanju za izboljšanje odzivnosti prejemnikov gradiva.

Varnish -> Lak
Tekočina, ki se nanaša kot premaz za zaščito in boljši videz. Lahko se nanaša parcialno le na izbrane dele slike kot lak za poudarjanje.

Virgin Paper -> Nerecikliran papir
Papir, narejen izključno iz surove lesne mase ali bombaža v nasprotju z recikliranim.

W
Watermark -> Vodni znak
Prosojni znak (logotip) v papirju, narejen med izdelavo papirja z rahlim pritiskom formnega valja, s katerim se iztiska voda iz papirne mase med izdelavo papirja.

Web Gain -> Raztezanje papirja
Neželeno raztezanje papirja med prehodom skozi tiskarski stroj.

Web Press -> Rotacijski tisk
Tiskarski stroj za tiskanje na papir v zvitku.

Web-to-Print (W2P) -> Neposredni tisk s spleta
Spletni portal, ki omogoča naročnikom izdelavo, urejanje, naročanje in potrjevanje spletnih predlog, ki gredo neposredno v tisk. Proces temelji na delovnem okolju Portable Document Format (PDF) za izdelavo tiskovin, ki so praviloma narejene v digitanem tisku.

Wet Trap -> Mokri tisk
Tisk tiskarske barve ali laka neposredno čez mokro neposušeno barvo. Komplementarni način je suhi tisk.

With the Grain -> V smeri vlaken
Vzporedno z usmerjenostjo vlaken uporabljenega papirja.

Workflow
-> Delovni sistem
Potek dela vključuje poleg vhodnih in izhodnih informacij še delovne naloge oziroma zadolžitve, procesne korake, organizacijo, ljudi in orodja za vsak korak v poslovnem procesu.

WYSIWYG -> WYSIWYG
V računalništvu okrajšava »Kar vidiš, to dobiš« (»What You See Is What You Get«) opisuje način neposrednega urejanja vsebine tako, da je med urejanjem videti zelo podobna končnemu izdelku.

X
XML -> XML
Razširitveni označevalni jezik - eXtensible Mark-up Language. Naprednejši jezik od konvencionalnega HTML, močnejši označevalni jezik od prej priljubljenega HTML. XML omogoča oblikovalcem in programerjem uporabo značk (oznak), s katerimi lahko naredijo skoraj vse, kar hočejo. Izdelan je bil za to, da se kompleksnejši strukturirani podatki lahko uporabljajo tudi prek spleta.

Y
Yellowing -> Porumenelost
Počasen proces spreminjanja barve belega papirja kot posledica vpliva toplote, svetlobe, vlage in drugih zunanjih dejavnikov.

Z
Z-fold -> Z-zgib
Izmenično (cik-cak) dvakratno vzporedno zgibanje papirja za preoblikovanje lista v tri polja. Profil zgiba ima obliko črke Z.

Canon Inc.
www.canon.com
Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com