Davčne spremembe v 2018

20180103 davki 2018
Katere davčne spremembe nas čakajo v letu 2018? Vlada je spremenila štiri zakone, ključna je novela zakona o dohodnini. Ta med drugim prinaša davčno razbremenitev zaposlenih, ki so napoteni na delo v drugo državo. Drugače bodo poslovali tudi normiranci, božičnice in prihodki študentov pa bodo manj obdavčeni.

V novembra sprejetem davčnem paketu so poleg novele zakona o dohodnini še novele zakona o davčnem postopku, zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in zakona o davčnem potrjevanju računov. Davčne spremembe se bodo začele uporabljati s 1. januarjem 2018.

1. Davčne spremembe pri normirancih
Spreminja se pogoj za obvezen izstop iz sistema. In sicer bo moral zavezanec ugotavljati davčno osnovo po dejanskih prihodkih in odhodkih, če bo v dveh zaporednih davčnih obdobjih presegel 300.000 evrov prihodkov.

Določa se absolutna višina odhodkov – zavezancu bo priznano največ 40.000 evrov odhodkov oziroma 80.000 evrov, če ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Prihodki normiranca in povezanih oseb pa se bodo v določenih primerih seštevali.

2. Spremembe pri povračilih stroškov pri začasni napotitvi na delo v tujino
Večina službenih potovanj se bo po novem štela kot napotitev na začasno delo v tujino. Na Datinem portalu preberite, kako razliko med napotitvijo in službenim potovanjem pojasnjujejo na Ministrstvu za delo.

Če bo napotitev trajala neprekinjeno do 30 dni (oziroma do 90 dni za voznike v mednarodnem cestnem prometu) se povračila stroškov za prehrano ne bodo vštevala v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine dnevnice.

Za napotitve nad tem rokom pa se v davčno osnovo ne bodo vštevala do višine prehrane med delom, povečane za 80 odstotkov.

3. Posebna davčna osnova za napotitev na čezmejno opravljanje dela
Za delavce, ki jih slovenska podjetja pošljejo na delo v tujino, je določeno znižanje davčne osnove v višini 20 odstotkov od bruto dohodka. Ta razbremenitev bo omejena na 1000 evrov na mesec, veljala pa bo tako za napotitve v Slovenijo kot tudi za napotitve iz Slovenije. Med pogoji so tudi trajanje napotitve neprekinjeno več kot 30 dni, oddaljenost več kot 200 kilometrov ter plača najmanj v višini 1,5-kratnika zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji.

4. Vezana knjiga računov ostaja
Davčne spremembe bodo doletele tudi male podjetnike, ki izdajajo račune iz vezane knjige. Vezane knjige bodo še naprej lahko uporabljali – kaj pa bo pri tem drugače si lahko preberete tukaj?

5. Božičnice in 13. plače bodo obdavčene manj
Izplačilo poslovne uspešnosti se ne bo vštevalo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 100 odstotkov povprečne plače (zdaj 70 odstotkov).

6. Uvaja se linearnost dodatne splošne olajšave
Odpravlja se stopničavost dodatne splošne olajšave, s čimer se želi preprečiti primere, ko delavec zaradi enega dodatnega evra dohodka prejme nižji neto prihodek, kot pa če tega dodatnega evra ne bi zaslužil.

Informativni izračun dohodnine

7. Zvišanje olajšave za študente
Posebna osebna olajšava za študente do dopolnjenega 26. leta starosti se zvišuje s sedanjih 75 odstotkov na 100 odstotkov splošne olajšave pri dohodnini. To pomeni, da bodo študentski prihodki obdavčeni manj.

8. Spremembe v davčnem postopku
Uvaja se možnost plačila davčnih obveznosti pri upravnem ali drugem državnem organu s kartico brez plačila provizije.

Več informacij na www.data.si.