Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Tudi dodelava postaja vse bolj digitalna
Raziskave trga kažejo in napovedujejo, da so med ključnimi dejavniki razvoja in obstoja naše grafične dejavnosti pospešena digitalizacija in avtomatizacija procesov, večja uporaba dodelave tiskovin dodane vrednosti, nadaljnja rast spletnega naročanja tiskovin in razvoj spletnih trgovin oziroma ponudb storitev tiska. Že nekaj let se zato v razvoju z digitalno tehnologijo in digitalizacijo procesov hitro razvijajo in spreminjajo vsi vidiki grafične industrije. Ne le priprava in tisk, temveč tudi dodelava postaja vse bolj digitalna.

#dodelava #smernice #trendi

Več v tiskanem delu

Več v tiskanem delu