Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Na dogodku boste lahko spoznali številne digitalne in tiskarjem ter njihovim specifičnim potrebam prilagojene rešitve.
Leto 2023 bo nedvomno še eno leto, polno izzivov, hitro spreminjajočih se zahtev trga in posledično dinamičnim razvojem grafičnih rešitev, ki bodo tiskarjem prinašale vse več novih poslovnih možnosti in priložnosti. Aprila letos bo zato prva in edinstvena brezplačna prireditev v Sloveniji na temo digitalnega tiska, dodelave in izdelave embalaže.

#kakoidejezazivijo #unibiro #extralux #eurocop #digitalnitisk #dodelava #embalaza

Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Od znanih svetovnih akterjev do obetavnih novincev – seznam registriranih razstavljavcev je impresiven.
Iz Düsseldorfskega sejma prihajajo dobre novice: približno leto in pol pred začetkom Drupe 2024 je približno 900 razstavljavcev iz 45 držav že rezerviralo več kot 100.000 kvadratnih metrov neto sejemskih površin. Ta podatek nakazuje pomen in edinstveno prodajno ponudbo Drupe kot vodilnega svetovnega sejma tiskarskih tehnologij.

#drupa #2024 #sejem #trendi #smernice #prihodnost

Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Obseg izpustov toplogrednih plinov je z razvojem industrije nenehno naraščal.
Toplogredni plin (angl. Greenhouse Gas) je plin, ki lahko absorbira in oddaja infrardeče sevanje ter v atmosferi povzroča učinek tople grede. Najpomembnejši toplogredni plini v zemeljski atmosferi so vodna para (H2O), ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), didušikov oksid (N2O) in ozon (O3). Obseg izpustov toplogrednih plinov je z razvojem industrije nenehno naraščal, predvsem na zahodu, kjer so se začele urbanizacija, globalizacija in industrializacija izdelave materialnih dobrin. Negativni učinki na človeško zdravje in naravne vire so bili opazni že prej, šele v zadnjih nekaj letih pa so se začeli bolj podrobno spremljati tudi učinki na biosfero.

#toplogredniplini #emisije #vrednotenje #ocena

Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Sodobna dodelavna oprema omogoča popolnoma nove načine proizvodnje.
DZS GRAFIK, d.o.o. predstavlja Valloy Incorporated, ki je mednarodno podjetje s proizvodnjo sistemov na področju digitalnega tiska in digitalne dodelave etiket. Digitalni tisk je nedvomno ključni sestavni del 4. industrijske revolucije, saj je pomemben dejavnik v proizvodnji »na zahtevo« ter omogoča ustvarjanje popolnoma novih načinov proizvodnje in ponudbe storitev.

#valloy #dzsgrafik #digitalnadodelava #digitalnitisk

Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Letos bo spet pomembno slediti sodobnim razvojnim trendom.
Da smo v burnih in nepredvidljivih časih, je dejstvo. Vse od pandemije kovida se navade potrošnikov in s tem lastnosti trgov hitro in ves čas spreminjajo. Tako bo tudi v letu 2023, morda nas čaka še kakšna negotovost več. Predvsem se cene surovin in energentov še niso ustalile, zaradi različnih dogajanj po svetu pa temu še ni videti konca. Posledično so še vedno na splošno težave v dobavi, a k sreči vse manjše, tudi cene transporta se umirjajo. Letos bo spet pomembno slediti sodobnim razvojnim trendom, zato bosta tudi v grafični industriji še naprej pomembni digitalizacija in avtomatizacija.

#vizija #prihodnost #trendi #smernice #napovedi