Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Novi izobraževalni program na Srednji šoli za oblikovanje Maribor
V šolskem letu 2022/2023 na Srednji šoli za oblikovanje Maribor začenjamo izvajati srednje poklicni izobraževalni program (SPI) grafični operater. Izobraževanje traja tri leta, dijaki pa bodo spoznali osnove grafi čnega procesa, ravnanja s stroji, orodji in napravami ter podjetniškega procesa od ideje do končnega naročnika.

#ssom #izobrazevanje #graficnioperater #spi

Več v tiskanem delu