Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Obseg izpustov toplogrednih plinov je z razvojem industrije nenehno naraščal.
Toplogredni plin (angl. Greenhouse Gas) je plin, ki lahko absorbira in oddaja infrardeče sevanje ter v atmosferi povzroča učinek tople grede. Najpomembnejši toplogredni plini v zemeljski atmosferi so vodna para (H2O), ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), didušikov oksid (N2O) in ozon (O3). Obseg izpustov toplogrednih plinov je z razvojem industrije nenehno naraščal, predvsem na zahodu, kjer so se začele urbanizacija, globalizacija in industrializacija izdelave materialnih dobrin. Negativni učinki na človeško zdravje in naravne vire so bili opazni že prej, šele v zadnjih nekaj letih pa so se začeli bolj podrobno spremljati tudi učinki na biosfero.

#toplogredniplini #emisije #vrednotenje #ocena

Več v tiskanem delu