Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
AccurioLabel 400 je paradni konj v ponudbi rešitev za tisk etiket podjetja Konica Monilota.
Tisk etiket je ena od najhitreje rastočih panog v celotni grafi čni industriji. Zato vam Konica Minolta v tokratnem izidu revije Grafičar predstavlja nekaj najpomembnejših trendov v tisku etiket in novost v ponudbi, to je sistem Konica Minolta AccurioLabel 400.

#konicaminolta #tisketiket #etikete #accuriolabel #izid

Več v tiskanem delu