Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
20190812 kba
Koenig & Bauer: Rahel upad prodaje, več novih naročil.
Koncern Koenig & Bauer je poleg prvega četrtletja in opravljenih naročil v višini 276,4 miljona evrov, uspešno opravil tudi z drugim četrtletjem, in sicer z naročili v skupni vrednosti 296,9 milijona evra. Naročila so v prvi polovici leta ustvarila prihodke v višini 573,3 milijona evra, preteklo leto so ti znašali 705,3 milijona evra. Boj uspešno prvo polletje pretkelega leta gre pripisati večjemu obsegu naročil sistemov za tisk vrednostih papirjev. Zaradi investicij za zagotavljanje intenzivne rasti poslovanja  leta 2023 je bil poslovni izid EBIT ob polletju za 0,6 milijona evrov nižji glede na preteklo leto.
Formatni tisk: Več naročil, manj prodaje
V segmentu formatnega ploskega tiska je sejem Print China sredi aprila prispeval 4,8 odstotka naročil v višini 329,0 milijona evrov (v 2018: 313,8 milijona evrov). Prodaja je bila nekoliko nižja (257,3 milijona evrov) glede na preteklo leto (270,8 milijona evrov), zaostanek neizvedenih naročil je znašal 261,6 milijona evrov (2018: 274,7 milijona evrov). Slednje dejstvo zato še naprej zagotavlja polno izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti. Zaradi nižje prodaje, raznolikosti in širše ponudbe ter stroškov udeležbe na sejmu Print China je bil poslovni izid EBIT za 1,2 milijona evrov nižji glede na preteklo polletje (8,1 milijona evrov).

Digitalni & Web: Povečanje naročil in prodaje
Področje rešitev digitalnega formatnega in neskončnega tiska, Digital & Web, beleži več naročil, saj se je njihova vrednost z 82,0 milijona evrov prejšnjega polletja povečala na 89,9 milijona evrov. Predvsem gre rast pripisati k več naročilom sistemov za digitalni tisk gibke embalaže, časopisov in dekorativnih aplikacij.

Medtem, ko se je prodaja povečala z 58,1 milijona evrov na 64,5 milijona evrov, se je zaostanek naročil povečal z 86,4 milijona evrov na 111,2 milijona evrov. Poslovni izid EBIT za to področje je znašal -11,1 milijona evrov v primerjavi z -9,9 milijona evra preteklega leta.

Special: 3,7 % rast prodaje
Področje Special zaključuje polletje z naročili v višini 174,5 milijona evrov, preteklo leto so ta znašala 330,2 milijona evra, kar je bila posledica vplivala več naročil sistemov za tisk vrednostnih papirjev. Sama prodaja se je povečala z 196,3 milijona na 203,6 milijona evrov. Po 14,7 milijona evrov preteklega leta je za prvo polovico leta 2019 to področje zabeležilo 6,4 milijona evrov dobička. Zaostanki pri naročilih in izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti znašajo 315,5 milijona evrov (2018: 464,8 milijona evrov).

Več informacij na www.koenig-bauer.com.