Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
20200520 kba prvo cetrtletje
Oddaljeno vzdrževanje in sodobni komunikacijski kanali postajajo v tiskarnah vse pomembnejši.
Proizvajalec tiskarskih strojev Koenig & Bauer je v prvem četrtletju letošnjega leta zabeležil za 271,5 milijona evrov naročil, kar je nekoliko pod dosežkom prejšnjega leta, upad prodaje (doseženih 172,4 milijona evrov) pa je v primerjavi s preteklim letom 25,3-odstoten. V podjetju Koenig & Bauer že zaznavajo učinke pandemije koronavirusa, rezultat teh je poslovni izid EBIT -34,9 milijona evrov (preteklo leto minus 2,8%).

Skupina poroča, da je poslovni rezultati predvsem posledica vpliva globalnih omejitev poslovanja, ki so bile sprva uvedene na Kitajskem in nato zaporedno v mnogih delih sveta. Te so zlasti ovirale potovanja, bistveno vplivale na naročila, realizacijo projektov, dobavo, montažo in nenazadnje zagon prodanih novih strojev na mednarodni ravni. Prizadetost poslovanja je bilo v večji meri čutiti tudi na področju izvajanja storitev, kar je v skupnem privedlo do poslovnega rezultata skupine v prvem četrtletju 2020 v vrednosti -36,6 milijona evrov (preteklo leto je ta znašal -4,1 milijona evrov).

Oddelek Sheetfed (formatni tisk) opaža povečan obseg naročil in prodajo linij za dodelavo zložljiv embalaže v skupni vrednosti 160,1 milijona evra (2019: 174,2 milijona evra). Segment Digital & Web (digitalni in neskončni tisk) je kljub prizadetosti storitev in dobave rezervnih delov beležil za 43,3 milijona evra več naročil glede na lanski dosežek 31,9 milijona evra. Poleg več naročil sistemov za tisk gibke embalaže, je več povpraševanja tudi po rešitvah tiska valovitega kartona oziroma embalaže in digitalnega dekorativnega tiska.

Po podatkih skupine Koenig & Bauer je manj naročil s področja tiska vrednostnih papirje, oznak in neposrednega tiska na steklo prispevalo k zmanjšanju naročil področja Special (posebni tisk) z 80,4 na 73,5 milijona evrov. Poslovno področje s ponudbo rešitev za tisk pločevine je v primerjavi z lanskim letom stabilno.

V skupini še izpostavljajo, da so v preteklem letnem obdobju prodali več kot 100 tiskarskih strojev velikega formata serije Rapida. Predvsem je bilo beležiti povpraševanje po sistemih formata 106 x 145 cm (Rapida 145) in 120,5 x 164 cm (Rapida 164), ki lahko tiskajo s hitrostjo do 18.000 pol/uro. Naročila so prihajala predvsem s področij komercialnega, rotacijskega in specialnega tiska.

Več informacij na www.koenig-bauer.com.