Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Heidelberger je v prvih treh mesecih tekočega poslovnega leta močno povečal število dohodnih naročil.
Heidelberg je z novim proračunskim letom 2021/22, ki velja od 1. aprila 2021 do 31. marca 2022, začel pozitivno. Četrtletna prodaja se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za približno tretjino s 330 milijonov evrov na 441 milijonov evrov. Poslovni rezultat EBITDA, ki ga je v istem obdobju preteklega leta zaznamoval visok dohodek iz nove pokojninske sheme v višini 73 milijonov evrov in intenzivna izraba dela s krajšim delovnim časom, je letos dosegel operativno precej izboljšano raven 15 milijonov evrov. Kljub občutno nižji prodaji je bila z 11 milijoni evrov celo nad vrednostjo pred krizo leta 2019/20.

Rezultat poslovanja za celotno leto 2020/2021 je posledica širokega okrevanja trga. Poleg velikega obsega naročil zaradi uspešne sejemske predstavitve na Kitajskem so zabeležili več dohodnih naročil v skupni višini 652 milijonov evrov, kar je bistveno več glede na leto poprej. Povečanje v primerjavi z istim četrtletjem lanskega leta je bilo kar okoli 89 odstotkov. V Heidelbergu so prepričani, da bodo glede na opazno in stalno povpraševanje še naprej zasegali vodilni položaj na Kitajskem, najpomembnejšem trgu na svetu. Še posebej je opaziti interes po novih in inovativnih rešitvah, kot je denimo univerzalni tiskarski stroj Speedmaster CX 104.

Glede na zanesljiv gospodarski razvoj v Heidelbergu pričakujejo pozitivni dobičkonosni trend tudi v naslednjih letih. Osnova za to bo predvsem izvajanje ukrepov preureditve družbe, osredotočenost na donosno osnovno dejavnost in širitev deleža na tržnih področjih z rastjo.

Potencial za trajnostno rast in povečano poslovno vrednost temelji predvsem na priložnostih na področju tiska embalaže, v digitalnih poslovnih modelih, na splošno na trgu Kitajske in z razvojem in uveljavitvijo novih tehnologij. Na primer kapacitete električnih polnilnih omaric se bodo v sektorju e-mobilnosti letos spet podvojile.

Zahvaljujoč širšemu okrevanju trga na skoraj vseh trgih je Heidelberg v prvem četrtletju 2021/22 zabeležil prodajo v višini okoli 441 milijonov evrov, kar je bistveno boljši rezultat kot v lanskem obdobju, ko je znašal 330 milijonov evrov. Višja stopnja zaupanja in pripravljenosti za vlaganje se odraža v skoraj 90-odstotnem povečanju dohodnih naročil v primerjavi z enakim obdobjem lani, torej s 346 na 652 milijonov evrov. Zaostanek realiziranih naročil se je zato povzpel na vrednost 840 milijonov evrov.

Glede na očitno pozitiven trend rasti dohodnih naročil in dobička v prvem četrtletju so Heidelbergu kljub stalnim negotovim razmeram glede razvoja pandemije koronavirusa potrdili svoje cilje za proračunsko leto 2021/2022. Družba pričakuje povečanje prodaje na najmanj 2 milijardi evrov (preteklo leto je ta znašala 1,913 milijonov evrov). Glede na vse pomembne izgube preteklih leto v Heidelbergu pričakujejo, da bo poslovni izkupiček po odbitku vseh davkov za leto 2021/2022 nekoliko pozitiven. Vse to kljub trenutni prodaje, ki je še vedno precej pod ravnijo pred krizo.

Več informacij na www.heidelberg.com.