Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Številna tiskarska podjetja so zaradi vpliva aktualne vojne v Ukrajini in nihanja cen energentov pesimistična glede prihodnosti.
Zaradi vpliva vojne v Ukrajini in nihanja cen energentov številna tiskarska in medijska podjetja po Evropi pričakujejo še večje težave v dobavi materialov in s tem povezane višje stroške. Aprilsko poslovanje je sicer na ravni meseca marca, so se pa v aprilu očitno spremenila pričakovanja razvoja poslovanja, ki so v primerjavi z marcem bistveno bolj optimistična. Poslovna rast v aprilu je v primerjavi z marcem stagnirala, kar je predvsem posledica stalnih proizvodnih omejitev.

#kriza #dobava #cene #energenti

Več kot 90 odstotkov grafičnih podjetij po Evropi se pritožuje nad resnimi težavami dobave materialov in posledično težavami v proizvodnji. Vpliv ukrajinske vojne je stanje še poslabšal, cene materialov zaznamuje stalna rast, kar je dodatno breme tako za dobavitelje, kot končne uporabnike materialov. Približno 60 odstotkov vseh podjetij, ki so jih prizadele dobavne in proizvodne omejitve, meni, da to ogroža njihovo poslovanje.

V Evropi se v tiskarski industriji vse bolj izraža tudi trend pomanjkanja kvalificirane delovne sile. Trenutno za ta problem ni pravih rešitev.

Zaradi vsega naštetega so se predvidevanja razvoja poslovanja tiskarskih podjetij za nadaljnjih šest mesecev precej poslabšala. Približno 40 odstotkov grafičnih podjetij pričakuje, da se bodo v naslednjih šestih mesecih poslovni pogoji še poslabšali. Le približno 10 odstotkov jih pričakuje izboljšanje razmer.

Zaradi vojne v Ukrajini se na nekaterih evropskih trgih pojavljajo dodatne negotovosti glede cen ter zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom in energijo. Številna podjetja zaradi pričakovanih večjih težav v dobavi materialov in stroškovnih obremenitev zaznavajo možnost poslovnih izgub.