Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Heidelberg beleži največje število naročil v zadnjih desetih letih.
Družba Heidelberger zaključuje poslovno leto 2021/22 z dobičkom po obdavčitvi, beležijo pa tudi največje število naročil zadnjih deset let. Po predhodnih izračunih je družba Heidelberger dosegla načrtovano prodajo in marže Ebitda za preteklo poslovno leto 2021/22, to je od 1. aprila 2021 do 31. marca 2022. S tem se je vrnila v območje dobičkonosnega poslovanja. Z 2,183 milijarde evrov je bil promet za približno 14 odstotkov višji glede na preteklo leto in je tako dosegla zadani poslovni cilj z najmanj 2,1 milijarde evrov dobička.

#heidelberg #rastposlovanja #vecnarocil

Za obdobje poročanja je bilo v primerjavi s preteklim letom, ki so ga zaznamovali zlasti učinki pandemije kovida, opazno okrevanje. Opazno izboljšano naložbeno okolje se je odražalo zlasti v povečanju prejetih naročil (za več kot 450 milijonov evrov v primerjavi s preteklim letom), ki so dosegla skupno vrednost 2,454 milijarde evrov.

Tako komercialni tisk kot tisk embalaže sta v preteklem poslovnem letu zabeležila znatno medletno rast, pri čemer je bila rast komercialnega tiska večja zaradi posebej šibkega primerjalnega obdobja. Povpraševanje se je povečalo pri skoraj vseh izdelkih in v vseh regijah, pri čemer so bile glavno gonilo naložbe v nove tiskarske sisteme. Na dan 31. marca 2022 je stanje neizvedenih naročil znašalo približno 900 milijonov evrov, kar je najvišja raven v več kot zadnjih desetih letih (v prejšnjem letu: 636 milijonov evrov).

"V zahtevnem okolju smo rasli na vseh ključnih poslovnih področjih, tako glede prodaje kot rezultatov," pravi Ludwin Monz, predsednik uprave družbe Heidelberg. "Veliko število naročil, ki je posledica opaznega okrevanja trga v pravkar končanem poslovnem letu, je dobra podlaga za prodajo v novem poslovnem letu. Kljub temu pa se zaradi posledic vojne v Ukrajini tako kot večina drugih podjetij trenutno soočamo s številnimi izzivi dobave in drugimi. Soočiti se moramo z gospodarsko negotovostjo ter znatnim zvišanjem cen surovin in energije."

Monz, ki je 1. aprila 2022 prevzel položaj generalnega direktorja, je ob pogledu v prihodnost dodal: "Heidelberg je bil ob izhodu iz obdobja pandemije kovida izjemno uspešen. Še naprej si bomo prizadevali za krepitev naše osnovne dejavnosti na področju tiska. To nam bo omogočilo, da se hkrati razširimo na nove trge."

Več informacij na www.heidelberg.com.