Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Konkurenca je huda, pomemben je prihranke denarja in časa.
Ker imajo stranke v sami ponudbi vse pomembnejše mesto se cena ponudnika vedno bolj preverja. Zato je postala običajna praksa, da se stranke za ponudbo obrnejo na različna podjetja, kar povečuje pritisk na cene in prihodke. Ni presenetljivo, da številne neodvisne raziskave ugotavljajo, da okoli 54 % odgovornih v podjetjih meni, da je zagotavljanje večje vrednosti ob enakih stroških ključni izziv za prihodnost.

#konicaminolta #mfiles #varčevanje#prihranek #racionalizacija #avtomatizacija

Tudi konkurenca je huda. Novi ponudniki lahko izkoristijo novo tehnologijo za zagotavljanje nizkocenovnih storitev, ne da bi se ukvarjali s starejšimi sistemi, ki so lahko okorni in jih je težko vključiti v sodobne procese. Hkrati pa želijo uveljavljeni ponudniki ohraniti svojo prednost, za kar morajo uravnoteženo delovati med:
  • Ponujanje izdelkov in storitev po nižjih cenah. Podjetja preučujejo svoje procese in postopke, da bi optimizirala dodeljevanje virov in se izognila izgubam.
  • Ohranjanje visoke produktivnosti. Ker se podjetja zavzemajo za zniževanje stroškov poslovanja, iščejo tudi nove načine kako poskrbeti za stranke. Poskušajo poglobiti obstoječe strokovno znanje, hkrati pa se usmerjajo na druga področja poslovanja.
Stranke, ki za upravljanje informacij uporabljajo M-Files, prihranijo čas in denar, hkrati pa zaposlenim omogočijo, da se osredotočijo na delo in priložnosti z večjo vrednostjo.

Več informacij na www.konicaminolta.si.