Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Metsä Board je načrtoval novo proizvodno kartonske zložljive embalaže na finskem mestu Kaskinen. (Vir: Metsä Board)
Metsä Board ne želi investirati v novo tovarno zložljivih kartonov na Finskem. Proizvajalec kartona Metsä Board je v sporočilu za javnost objavil, da na Finskem ne bo investiral v novo tovarno kartonske zložljive embalaže in opušča projekt iz septembra 2022.

#moetsaboard #zlozljivaembalaza #karton #bariernikarton #pregrada #zivilskaembalaza

Faza predinženiringa v Kaskinenu na Finskem je vključevala tehnično načrtovanje, načrtovanje infrastrukture in logističnih rešitev, razpis za glavne objekte in finančno analizo projekta. Vključevala je tudi presojo vplivov na okolje in vlogo za okoljevarstveno dovoljenje. Izkazalo se je, da bodo celotni stroški načrtovane investicije bistveno višji od prvotno ocenjenih. Posledično cilji glede dobe vračila in donosnosti vloženega kapitala ne bi bili doseženi, zato Metsä Board ne bo vlagal v novo tovarno, kot je bilo načrtovano. Metsä Board bo stroške predinženiringa v skupni vrednosti približno 8 milijonov evrov, ki so bili obravnavani kot naložba, odpisal kot postavko, ki zmanjšuje primerljivost v poslovnem rezultatu od januarja do marca 2024.

Načrtovane naložbe v obstoječe obrate
Metsä Board se je odločil uvesti programe za nove možnosti izdelkov ter naložbe v rast in razvoj svojih obstoječih obratov. Proizvajalec kartona želi uresničevati svojo strategijo rasti na področju embalaže iz vlaken in obnoviti svojo industrijsko dejavnost. Programi podpirajo cilj družbe Metsä Board o proizvodnji brez fosilnih goriv do konca leta 2030. Poleg tega podjetje še naprej razvija embalažne rešitve, ki zmanjšujejo uporabo plastike.

V obratu Husum na Švedskem Metsä Board začenja program za uvedbo novih izdelkov na trenutni proizvodni liniji belega kraftliner kartona (BM2). Cilj je najti nove rešitve za rastoči segment embalaže za živila in gostinske storitve. Podjetje načrtuje tudi prenovo linije za vlakna v obratu celuloze Husum.

Metsä Board začenja še en investicijski program posodobitve v obratu za proizvodnjo lepenke Simpele, ki bo potekal v več fazah. Program vključuje inovacije v mehanski proizvodnji celuloze, v delu predsušenja in premazovanja kartonskega stroja ter delu končne obdelave. Vključuje tudi novo elektrarno. Posledično bi se morala izboljšati kakovost, zmogljivost in stroškovna konkurenčnost zložljive embalaže, povečati bi se morala tudi proizvodna zmogljivost.

V obratu proizvodnje kartona Kyro proizvajalec prav tako začenja naložbeni program za izboljšanje učinkovitosti trenutne pregrade kartona in razširitev njenih področij možne končne uporabe. Ocenjeni skupni stroški naložbe v tovarni tovrstnega bariernega kartona v Simpeleju in Kyru znašajo 250 milijonov evrov v naslednjih desetih letih.

Več informacij na www.metsagroup.com.