Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Avery Dennison je v Evropi pričel s programom recikliranja odpadnih podlog samolepilnih etiket v zvitku.
Kot del svojih nenehnih prizadevanj za pomoč pri vzpostavljanju krožnega gospodarstva je Avery Dennison uvedel celovit program AD Circular, ki zagotavlja recikliranje odpadnega papirja in tudi podlog samolepilnih etiket v evropskih državah.

Del omenjenega programa je spletna aplikacija, s katero embalažerji in ostali lahko načrtujejo prevzem odpadnih podlog samolepilnih etiket s strani podjetja Avery Dennison, ki te potem posreduje v recikliranje svojim poslovnim partnerjem. Spletna aplikacija ponuja tudi podatke, kot so analitika in potrdila o količini recikliranih podlog, količini ustvarjenih emisij CO2 in drugo.

Po navedbah Avery Dennison je zbiranje in prevoz odpadnih podlog preko programa AD Circular v skladu z aktualnimi predpisi EU o prevzemu, prevozu in recikliranju tovrstnih odpadkov, stroški so po njihovih besedah primerljivi s stroški obstoječih storitev odvoza odpadkov.

Podjetja v Evropi so v letu 2019 porabila približno 470 kiloton etiket, recikliranih odpadnih podlog pa je komaj tretjina, kar kaže statistika svetovalne organizacije za založnike AWA. Odlaganje na deponije ali sežiganje večjih količin podlog in uporaba vsega tega materiala samo enkrat ni okoljsko trajnostno naravnana strategija in je v nasprotju s pričakovanji potrošnikov in duhom evropskih predpisov o krožnem gospodarstvu. S programom AD Circular zato verjamejo, da so storili velik korak naprej pri zmanjševanju in sčasoma izničenju odpadkov samolepilnih etiket.

Predstavitev programa AD Circular.
Program AD Circular bo v prvi polovici leta 2021 na voljo v osmih državah, to je Franciji, Španiji, Belgiji, Poljski, Danski, Švedski, Nemčiji in Združenem kraljestvu. V drugi polovici leta sledijo še ostale države evropske unije.

Končni cilj programa je reciklirati 75 odstotkov odpadkov samolepilnih etiket blagovne znamke Avery Dennison do leta 2025. Z recikliranjem 1 kilograma podloge se izognemo emisiji 2,28 kilograma ogljikovega dioksida, še dodajajo. Poleg tega bo material oziroma surovine recikliranih odsluženih podlog uporabljen v izdelave nove embalaže in drugih kakovostnih izdelkov.

Več informacij na adcircular.averydennison.com/adcircular.