Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Industrija kartona in zložljive embalaže je v treh letih zmanjšala emisije CO₂ za 24 odstotkov.
Novo izmerjeni povprečni odtis CO₂ evropske industrije kartona in zložljive kartonske embalaže, trenutno po izračunih znaša 249 kgCO2ekvivalentov (CO₂e) za celoten življenjski cikel (od zasnove do zavrženja - Cradle-to-Grave) in 148 kgCO₂e samo za osnovno fazo pridobivanja surovin in proizvodnjo materiala (Cradle-to-Gate) na tono kartona.

#ogljicniodtis #izpust #ekologija #karton #embalaza #proizvodnja #kroznogospodarstvo #trajnost

Več v tiskanem delu