Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Uredba EUDR o krčenju gozdov je namenjena zaščiti gozdnih zalog.
Od 31. decembra 2024 bo les in lesne izdelke, kot sta tudi papir in karton ter posledično tiskovine, dovoljeno dajati na trg v EU le, če se dokaže, da niso povezani s krčenjem gozdov ali degradacijo. Posledično bo uredba posegla tudi v birokracijo tiskarskih podjetij.

#trajnost #ekologija #birokracija #eudr #evropskaunija #uredba #gozdrastvo #gozdovi

V Evropski uniji se napoveduje izvajanje nove okoljske uredbe na evropski ravni. Načrtuje se, da bodo podjetja v evropski informacijski sistem deponirala izjave o skrbnem nadzoru, ki potrjujejo, da so bile surovine in proizvodi proizvedeni zakonito in brez povzročene škode gozdu. Zbrati in dokumentirati bo potrebno podatke o državi proizvajalki in geografski lokaciji vseh posesti, na katerih so bile proizvedene surovine. Trenutno so v uredbi še številne nejasnosti glede praktičnega izvajanja, ki jih mora razjasniti Evropska komisija in različni nacionalni organi.

Še en poseben izziv se pojavi v primerih kompleksnih dobavnih verig. To predvsem pomeni za papir nabavljen zunaj EU, na primer iz Kitajske, pri čemer je kitajski proizvajalec surovino uvozil iz Indonezije. V takšnih primerih je zlasti za mala tiskarska podjetja težko izpolnjevati obveznosti skrbnega nadzora. TV takem primeru bi moral biti kitajski proizvajalec odgovoren za izpolnjevanje svojih dolžnosti skrbnega ravnanja, v kolikor bi na evropskem trgu nastopal kot prvi distributer. Prav tako tudi še ni jasno, ali se tiskarna oziroma založnik, za katerega izdeluje tiskovine, po EUDR uredbi šteje za distributerja in mora zato predložiti dokazilo.

Različna grafična združenja izpostavljajo, da papirna industrija ni edini vzrok za krčenje gozdov, ampak je ravno nasprotno. Je vzorčni primer uspešnega krožnega gospodarstva in trajnostnega gozdarstva. Tveganje, da evropska celuloza in iz nje izdelani papir ne bi izpolnjevala zahtev EUDR uredbe, je že zdaj zelo majhno.

Več informacij na environment.ec.europa.eu/.