Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Vse različice škrobnega lepila, ki so bile razvite v projektu SUGRA, so bile testirane v sodelovanju z Baumer hhs.
Papirna embalaža, ki temelji predvsem na obnovljivih surovinah, je ena najpogostejših vrst embalaže. Vendar so uporabljeni pomožni materiali, kot so lepila, pogosto sestavljeni iz materialov na osnovi naftnih derivatov, kar onemogoča popolno obnovljivost te. Raziskovalni projekt SUGRA ("Sustainable Gluing with Renewable Adhesives - Trajnostno lepljenje z obnovljivimi lepili") je namenjen razvoju trajnostnih lepilnih tehnologij na biološki osnovi. Raziskuje namreč, kako lahko lepila na biološki osnovi izboljšajo vpliv papirne embalaže na okolje. Prvi rezultati tega projekta bodo v sodelovanju s podjetjem Baumer hhs predstavljeni 3. junija na Drupi 2024 in razkrili tudi primernost tovrstnih lepil za nanos na hitrih lepilnih strojih.

#sugra #baumerhhs #biolepila #trajnost #drupa #skrob #lepljenje #embalaza

Trajnost in krožno gospodarstvo vse bolj oblikujeta embalažno industrijo: nudita konkurenčne prednosti in vplivata na nadaljnji obstoj podjetij. Pri ocenjevanju trajnosti papirne embalaže, ki že temelji na obnovljivih virih, je treba upoštevati tudi pomožne materiale, kot so lepila.

Globalna odvisnost od fosilnih virov je ogromna in številne kemikalije, ki se uporabljajo v proizvodnji embalaže, so tesno povezane z njo. Vse večja skrb za okolje in potreba po odmiku od proizvodov na osnovi naftnih derivatov prinašata pomembno spremembo: proizvodnja polimerov iz bioloških virov je v ospredju – ključni korak k večji trajnosti. Projekt SUGRA se odziva na to potrebo in razvija rešitve proti izčrpavanju fosilnih goriv ter proti globalnemu segrevanju in njegovim negativnim posledicam.

Razvijajoče se biogospodarstvo, ki proizvaja kemikalije iz obnovljivih virov, se uveljavlja kot alternativa petrokemičnim procesom. Lepila, čeprav pogosto le majhen sestavni del papirne embalaže, pomembno prispevajo k trajnosti: izboljšujejo učinkovitost proizvodnje in omogočajo oblikovanje, ki zmanjšuja porabo materiala. To ustreza zahtevam novih predpisov o embalaži.

Povpraševanje po trajnostnih lepilih narašča. Prehod s fosilnih na obnovljive surovine je v kemični industriji ključen za omejevanje emisij CO₂ in globalnega segrevanja. Lepila na biološki osnovi ponujajo okolju prijaznejšo alternativo, vendar so običajno še v fazi razvoja ali pilotne faze, kar otežuje industrijsko uporabo in zapleta odločitve.

Primerjalne ocene življenjskega cikla razkrivajo velik potencial proizvodov na biološki osnovi za zmanjšanje toplogrednih plinov. Vendar pa različne prednosti in izzivi doseganja neto ničelnih emisij zahtevajo diferenciran pristop pri razvoju trajnostnih izdelkov. Škrob, vsestranski polisaharid, izboljša recikliranje papirnate embalaže, vendar tekmuje s proizvodnjo hrane in ima drugačen ogljični odtis – najučinkovitejši kot surovina je krompir.

Projekt SUGRA, ki ga financira Specializirana agencija za obnovljive surovine (FKZ 2220NR168), pod vodstvom konzorcija Baumer hhs, se osredotoča na razvoj in optimizacijo lepil na biološki osnovi za visoke hitrosti lepljenja v proizvodnji embalaže.

Rezultati raziskav bodo predstavljeni na Drupi
Ta raziskava bo predstavljena 3. junija 2024 v Drupi v CCD Süd/Stadthalle, soba 13, ob 13.30. Za udeležbo je potrebna spletna prijava.

Več informacij na www.baumerhhs.com.