Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn

OneVision je nedavno ponudil novo različico svoje avtomatizirane programske opreme 20.1.
Podjetje OneVision (Regensburg, Nemčija) je svojo avtomatizirano programsko opremo za upravljanje grafičnih podatkov nadgradilo na različico 20.1. Ta omogoča dinamično obdelavo podatkov na osnovi posebnih digitalnih naročil in še veliko več.

Več avtomatizacije z dinamičnim konceptom obdelave
Za bolj učinkovito izpolnjevanje zahtev sodobne proizvodnje visokokakovostnih in prilagojenih tiskovin v čim krajšem času je podjetje OneVision ponudilo nadgrajena programska orodja različice 20.1. Ta predvsem omogočajo bolj prilagodljivo, dinamično in nenazadnje samodejno obdelavo digitalnih predlog za tisk in slikovnih predlog. 

Workspace delovno okolje: Pregled delovnih procesov s pomočjo »Live Ticker«
Nova podoba vmesnika za pregled procesov v osrednjem delovnem okolju Workspace omogoča spremljanje statusov opravil s pomočjo uporabe tako imenovanih živih zaznamkov (Live Ticker). Po navedbah proizvajalca nov prikaz zagotavlja bolj jasno in natančno informacijo statusa opravila specifične datoteke oziroma modula, ki ima morda z njo težave oziroma jo v danem momentu obdeluje.

V osrednjem delovnem okolju Workspace lahko opravila urejamo glede na različne parametre, kot so datum prejema datoteke, specifično barvo ali medij in drugo. Na ta način lahko uredimo zgolj pogled opravil ali pa celo uredimo njihovo zaporedje obdelave. Ekspresna ali nočna opravila se lahko na podlagi dodatnih parametrov obdelajo tudi ustrezno prilagojeno in popolnoma samodejno brez potrebe ročnega posredovanja operaterja. To izvedemo s pomočjo modula urejanja dodatnih atributov, s katerim lahko opravila upravljamo tudi dinamično, to pomeni, da definiramo pravila po katerih se določene datotek uredijo drugače oziroma prilagojeno ustrezno od drugih. Denimo v datoteki se lahko preveri najprej format predloge in njena pokritost z barvo, glede na te ugotovitve se potem datoteka ustrezno prilagojeno obdela naprej.

20200622 Modul Attribute
Modul upravljanja atributov omogoča dinamično obdelavo datotek. 


20200622 Liveticker
Produkcijski živi zaznamki (Live Ticker) so novost delovnega okolja Workspace Pro X.


Asura: VDP in nastavitev rezalnih oziroma izsekovalnih linij
Paket programske opreme OneVision ponuja tudi številne nove možnosti uporabe oziroma nove funkcije, med katerimi sta denimo kreacija kontur za razrez in izsek.

Nekateri specifični delovni procesi, kot je denimo produkcija zastav, zahteva integracijo dodatnih oznak za denimo ustrezno namestitev zakovic. To pomeni integracijo dodatnih elementov v samo predlogo za tisk, kar odslej omogoča modul prilagojenih oznak (Custom Marks), ta na osnovi v naprej določenih pravil dodaja elemente poponoma samodejno.

Za področje tiska variabilnih podatkov (VDP - Variable Data Printing) je dodanih nekaj novih programskih orodij družine Asura. Med njimi je nov brezplačni urejevalnik VDP-elementov oziroma predlog (VDP-Template-Editor). Te nato omogočajo samodejno podatkov iz zunanjih podatkovnih virov iz katerih se samodejno izdelajo dejanske variabilne predloge za tisk.
 
20200622 Modul Custom Marks
Integracija dodatnih oznak (primer več oznak za mesto zakovic na zastavah) z uporabo modula »Custom Marks«.

 
20200622 cutting line
S funkcijo ustvarjanja kontur za razrez/izsek lahko enostavno izdelamo te s postavitvijo navznoter ali navzven glede na zaznan rob elementa.


Inksave z barvo še bolj varčuje
Novosti je deležen tudi en pomembnejših modulov programskega paketa orodij Asura, to je »Inksaving« - modul za optimizacijo barvnih izvlečkov. Po navedbah proizvajalca ta odslej neodvisno od izbranega ICC-barvnega profila in definirane največje dovoljene skupne barvne pokritosti samodejno določena največjo dovoljeno vrednost optimizacije primarnih barvnih izvlečkov. Modul je prilagojen tudi za tovrstno obdelavo predlog za tisk knjig in transakcijski tisk. S pomočjo dodatne možnosti barvne korekture lahko še posebej izboljšamo upodobitev posebej zahtevnih barvnih odtenkov, kot je denimo odtenek človeške kože.

Amendo: Novosti paketa orodij za avtomatko obdelavo slik
Za samodejno obdelavo slik je v različici paketa orodij Amendo 20.1 na voljo kar nekaj razširjenih funkcionalnosti, med katerimi je zagotovo najbolj zanimiva funkcija združenja in spajanja slik (Merge Images). Ta samodejno prepozna in analizira barvne kanale slikovne predloge iz aplikacije Photoshop, iz katerih potem ustvari maske za korektno združevanje dveh slikovnih predlog. Ta funkcija je še posebej uporabna v primerih optimizacije določenih področij slike, ki jih je morda potrebno izrezati in integrirati na drugo slikovno ozadje.
 
20200622 Amendo Extension
Funkcionalna razširitev Amendo (Merge Images) zazna kanale aplikacije Photoshop, ki jih lahko uporabi kot maske za dosledno združevanje dveh slikovnih predlog.


Več informacij na www.onevision.com.