Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Revizija PDF 2.0 s strani mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO).
ISO je decembra 2020 objavil revizijo standarda PDF 2.0, to je ISO 32000-2: 2020 s pojasnili in korekturami prvotne definicije PDF 2.0. Nova oziroma druga izdaja standarda vključuje tudi nove dele: PDF/A-4, PDF/X-6, PDF/VT-3 in PDF/R-1.

Več kot le standardi za tiskarsko industrijo
Novi standardi PDF vključujejo tehnične novosti in nove možnosti podatkov PDF ter tako postavljajo osnovo za nadaljnji razvoj prihodnjih aplikacij PDF. Poleg tega so enostavnejši za uporabo, kar bo zagotovilo njihovo uveljavitev in hitrejši prodor na trg. Kljub temu prejšnje različice ISO-standardov PDF ostajajo veljavne.

Kratek pregled sprememb, ki jih prinaša revizija PDF 2.0:

ISO 19005-4: 2020 (PDF/A-4) - Arhiviranje za »večnost«
Nova specifikacija PDF/A olajša pretvorbo PDF-predlog za dolgoročno arhiviranje, zato so nekatere zahteve PDF/A izpuščene. Zagotavlja tudi postopek arhiviranja datotek PDF 2.0, ne da bi pri tem izgubili funkcije, ki jih ponuja PDF 2.0, kot so namenski izhodni profili (angl. Output Intent) po straneh in izboljšano upravljanje oznak PDF-ja (angl. tags). Poenostavljena je tudi obdelava digitalnih podpisov, v poljih PDF-obrazcev pa je podprt skriptni jezik Javascipt. Po skladnosti »f« omogoča integracijo podatkov (kot je to v predhodni različici PDF/A-3), po skladnosti »e« pa kot v predhodni različici PDF/E-1 (e - inženiring), vse to je odslej del standarda PDF/A.
 
ISO 15930-9: 2020 (PDF/X-6) - profesionalni tisk
Pred dvajsetimi leti je PDF/X postal PDF ISO-standard za tisk. Ta specifikacija je namenjena predvsem tiskarstvu za standardizirano izmenjavo digitalnih podatkov ("X" v PDF/X namreč pomeni eXchange).

PDF/X-6 in PDF/A-4 sta po večini enaki obliki, zato PDF-predloge še lažje izpolnjujeta zahteve obeh oblik standarda hkrati. V primeru barvne obdelave ima PDF/X bolj kompleksno specifikacijo, ki je bistvena za barvno korekten tisk. Nova različica PDF/X-6 se osredotoča na funkcije namenskih izhodnih profilov definiranih po straneh, kompenzacijo črne točke in podatke o spektralnih meritvah za posebne barvne odtenke (oblika zapisa barvnih lastnosti CxF). Slednja funkcija omogoča boljšo reprodukcijo posebnih zaščitnih barv, na primer v logotipu podjetja, in dosleden barvni izhod na različne medijske kanale - na primer digitalni/klasični tisk ali tisk na različne tiskovne medije. Skladnost »n« podpira večbarvne profile, stopnja »p« pa referenčne profile ICC. Poleg tega lahko datoteke PDF/X odslej vsebujejo pripise, digitalne podpise ali polja obrazcev, kar zmanjšuje zapletenost delovnih procesov.
 
ISO 16612-3: 2020 (PDF/VT-3) - formata za izmenjavo podatkov v transakcijskem tisku
Standard PDF/VT-3 temelji na standardu PDF/X-6 in vključuje obravnava zahteve variabilnega in transakcijskega tiska. Je alternativa formatom, kot so PCL, PPML ali AFP. Nova različica temelji tudi na splošnem standardu PDF 2.0 in omogoča uporabo metapodatkov po straneh (DPart), kar je na tem področju tiska več kot želeno.
 
ISO 23504-1: 2020 (PDF/R-1) - Scan-2-PDF
Popolnoma nov ISO-standard pa je PDF/R-1, kjer »R« pomeni »raster«. Prvotno ga je kot PDF/raster razvilo združenje PDF Association v sodelovanju z delovno skupino TWAIN Working Group. PDF/R opisuje ozko omejeno podskupino PDF-predlog, ki je namenjena izključno za shranjevanje in izmenjavo večstranskih rastrskih slikovnih materialov, zlasti optično zajetih dokumentov in fotografij.

Več informacij na www.iso.org.