Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Nemško združenje za tisk in medije je objavilo nove norme za odpornost tiskarskih barv in barvil. Objavili so tudi osnutek ISO-standarda glede CO2 emisij oziroma odtisa v produkciji tiskovin.
Preskusi obstojnosti/odpornosti tiskarskih barv in barvil so še v teku. Trenutno so bili prekinjeni zaradi nezadovoljive definicije pogojev sterilizacije v avtoklavu. Avtoklavi so posode pod tlakom, ki se uporabljajo v industriji za sterilizacijo materialov.
 
Nove norme veljajo za preskusne odtise/izpise na kovinske materiale, materiale iz umetnih mas in papir. V primerjavi s prejšnjim standardom DIN 16524-5 z leta 1998 so nekatere referenčne vrednosti spremenjene.
 
Osnutek ISO-standarda CO2 odtisa glede na količino natisnjenih tiskovin

Odbor za mednarodno standardizacijo ISO/TC 130 - Grafična tehnologija (Delovna skupina 11) je predstavila osnutek standarda ISO/DIS 16759, ki določa CO2 sprejemljive emisije na količino izdelanih tiskovin. Na osnovi standarda bo omogočen nadzor in ustrezno določanje okoljskih dajatev za kompenzacijo le teh.
 
Osnutek standarda ISO/DIN 16759 je izdelan v skladu s podnebnimi meritvami za tiskarsko industrijo in omogoča izdelavo bilance CO2 emisij. Usklajen je tudi z drugimi okoljskimi standardi, kot so ISO 14020, ISO 14040, ISO 14044 in ISO / DIS 14067. 
 
Nemško združenje za tisk in medije s tem dokazuje, da se kljub zahtevani gospodarski rasti tiskarske industrije, zavzema za zmanjšan podnebni vpliv.
 
Več informacij na www.bvdm-online.de ali www.iso.org.