Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Mednarodna skupina za razvoj grafičnih standardov ISO TC 130 s 14 delovnimi podskupinami je v oktobru dodelala norme standardov za tiskarsko in medijsko industrijo. Več kot 100 strokovnjakov iz 16 držav se je zbralo v Chicagu (ZDA) in se posvetovalo glede polletnih dognanj.


Skupina ISO TC 130 je doslej izdelala 70 ISO-norm, 21 jih je še v razvoju. 30 držav je stalnih članic v podpori razvoja standardov, 16 jih je neodvisnih nadzornih. Osrednja tema simpozija je bila izmenjava podatkov v skladu s standardom PDF/X, nadzor procesov in meritvene tehnike in norme za vzpostavitev sledenja CO2-odtisa v izdelavi tiskovin.
 
Pogovor na temo priprave in izmenjave podatkov je konkretno potekal o normah PDF/X (ISO 15930), ki služijo kot podlaga PDF-standarda serije ISO 32000. Predvsem je šlo za sistemske izboljšave standarda upoštevajoč aktualen razvoj programskih tehnologij in aplikativnega načina obdelave PDF-podatkov (na primer izvorna obdelava z upoštevanjem transparenc - PDF/X-4) ter procese PDF-dolgoročnega arhiviranja po standardu ISO 19005.
 
V okviru nadzora procesov in merilnih tehnik je bila predstavljane revizija standarda ISO 12647-(1-4) (osnove tiska, ofsetni tisk, časopisni tisk s hladnim sušenjem, globoki tisk publikacij). Posebej omembe vr3edna novost standarda ISO 12647-2 je ureditev vseh razpoložljivih papirjev na trgu v osem glavnih skupin.
 
V nov tiskarski standard so vključeni tudi vsi parametri za rotacijski ofsetni tisk, ki so jih izdelale inštitucije  za standardizacijo (bvdm / ECI / FOGRA). Izboljšave in dodatki so tudi nove barvne krivulje, parametri rastrsko procesnih sistemov in način merjenja oziroma vrednotenja na primer sivega ravnovesja v tisku. Nova izdaja standarda ISO 12647-2 je predvidena jeseni 2013. Omenjena skupina dela intenzivno tudi na razvoju standardov za digitalni tisk (ISO 15311) in preskusnem tisku in standardiziranem ekranskem predogledu na daljavo (ISO 12646, ISO 14861).
 
V Chicagu se je izdelala tudi ideja osnutka standarda ISO/DIS 16759 za upravljanje CO2-odtisa v izdelavi tiskovin. Osnutek opisuje izračun in vrednotenje CO2-odtisa tiskovin skladno z referenčnim klimatskim računalnikom skrbnika za klimatsko ogljično nevtralni tisk (www.klima-druck.de). ISO/DIS 16759 je namenjen predvsem organizacijam, ki v produkciji ustvarjajo toplogredne CO2-emisije.
 
Več informacij na www.iso.org, www.bvdm.org, www.fogra.org ali www.eci.org.