Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn

Grafično in fotografsko področje pesti nedosledno urejena terminologija, tudi standardi slovenske različice ne sledijo aktualnemu razvoju izvornih ISO-standardov.
Včeraj, 4.2.2020, je na Slovenskem inštitutu za standardizacijo potekal 28. sestanek članov tehničnega odbora SIST/TC GRT Grafična tehnologija, na katerem smo pregledali SIST- in ISO- standarde. Med njimi je bilo nekatere potrebno razveljaviti oziroma jih nadomestiti z novimi. Obravnavali smo tudi problematiko grafične terminologije predvsem v smeri, kako zagotoviti celostno terminološko podporo vse bolj širokega grafičnega področja.

Na področju fotografskih standardov nov standard ISO 12232:2019 - Photography - Digital still cameras - Determination of exposure index, ISO speed ratings, standard output sensitivity, and recommended exposure index; nadomešča starega SIST ISO 12232:2011 - Fotografija - Digitalne kamere za mirujoče slike - Določanje indeksa ekspozicije, splošnih občutljivosti ISO, standardne izhodne občutljivosti in priporočenega indeksa ekspozicije.
 
Standard ISO 516:2019 - Camera shutters - Timing - General definition and mechanical shutter measurements; pa je razveljavil SIST ISO 516:2011 Fotografija - Zaklopi na kamerah - Zaklopni časi.
 
Med grafičnimi standardi sta standarda ISO 12641-1:2016 - Graphic technology - Prepress digital data exchange - Colour targets for input scanner calibration - Part 1: Colour targets for input scanner calibration; in ISO 12641-2:2019 - Graphic technology - Prepress digital data exchange - Part 2: Advanced colour targets for input scanner calibration; izpodrinila standard SIST ISO 12641:2002 Grafična tehnologija - Izmenjava digitalnih podatkov v grafični pripravi - Barvne tablice za umerjanje skenerjev.

Dr. Gorazd Golob, predsednik delovne skupine ISO/TC 130, je tekom sestanka izpostavil problematiko splošno neurejene terminologije, ki predvsem v različnih medijih ne zagotavlja usklajenosti in ustreznega navajanja oziroma posledično razumevanja vsebin. Dodatne problem je hiter razvoj grafičnega žargona, zato bi bilo potrebno k urejanju terminov pristopiti nemudoma, so se strinjali vsi udeleženci sestanka. Predvsem se terminološki problemi kažejo na področju uvajanja direktiv, evropska unija zato prevode oblikuje po svoji presoji, kar po večini ni ustrezno in so zato stroki nerazumljivi/nejasni. Raša Urbas iz NTF-ja je pri tem dodala, da se trenutno že pripravlja vseevropski triletni projekt, katerega podpornik je tudi delovna skupina Ghent Workgroup (GWG) in bo poskušal urediti terminologijo v vseh državah unije. Po vsej verjetnosti se bo slovenska terminologija zato v bližnji prihodnosti uredila po tem sistemu, NTF je že pristopil k pogovorom o sodelovanju.

Goraz Golob je še dodal, da SIST nezadovoljivo podpira nove standarde na grafičnem (ISO/TC 130) in fotografskem področju (ISO/TC 42). Slovenskih različic novih standardov za to ni na voljo, na voljo ni niti prevedenih naslovov teh. Delovna skupina si zato vsaj prevode naslovov prizadeva urediti čim prej.

Aktualno veljavne ISO-standarde lahko najdete tudi na spletni strani Revije Grafičar v rubriki Vzemi si.

Več informacij na www.sist.si.