Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Recikliran papir prihrani 78 odstotkov vode, 68 odstotkov energije in 15 odstotkov emisij CO2. (vir: nemška zvezna agencija za okolje)
Nemška zvezna agencija za okolje je objavila posodobljeno oceno življenjskega cikla grafičnih in higienskih papirjev. Glede na vse bilj učinkovite procese izdelave papirja in vse redkejše surovine so v poročilu ugotavljali ali so reciklirani papirji še vedno okolju prijaznejši od izdelkov iz primarne celuloze.

#recikliranje #recikliranpapir #okolje #okoljevarstvo

Zadnja ocena življenjskega cikla nemške zvezne agencije za okolje za grafične papirje, v kateri so bili celovito preučeni vplivi primarnega in recikliranega papirja na okolje, je iz leta 2000. Ključen sklep te študije je bil, da je proizvodnja grafičnega papirja iz recikliranih vlaken bistveno bolj okolju prijazna v primerjavi z uporabo čistih lesnih vlaken kot surovino.

Na teh rezultatih temeljijo tudi merila za podelitev okoljevarstvenega znaka modri angel za papirne izdelke, ki zahtevajo največjo možno uporabo recikliranega papirja, po možnosti iz vlaken papirnih odpadkov (odsluženih papirnih izdelkov).

Študija, ki je že na voljo in je aktualna posodobitev ocene življenjskega cikla grafičnih in higienskih papirjev iz leta 2000. Poleg slednjih papirjev je bila dopolnjena še z razpravo o biotski raznovrstnosti, spremembi rabe zemljišč in shranjevanju ogljika. Poseben poudarek je bil tudi na recikliranju papirja.

Reciklirani papir je prva izbira v skoraj vseh segmentih tiska
Rezultat nove ocene življenjskega cikla grafičnih in higienskih papirjev je, da ima reciklirani papir prednosti v skoraj vseh obravnavanih kategorijah, zato je tudi prva izbira. Po mnenju nemške zvezne agencije za okolje vpliv na gozdove jača potrebo po visokokakovostnem recikliranju papirja.

V povprečju proizvodnja recikliranega papirja prihrani 78 odstotkov vode, 68 odstotkov energije in 15 odstotkov emisij CO2.

Poleg tega posodobljena ocena življenjskega cikla kaže, da uporaba recikliranega papirja pomembno prispeva k preprečevanju izgube biološke raznovrstnosti, tveganja sprememb rabe zemljišč in ⁠podnebnih sprememb⁠. Ker uvoz predelanega papirja večinoma prihaja iz Evrope, so učinki transportnih poti običajno manjši kot pri uvozu svežih vlaken.

Zvezna agencija za okolje tudi ugotavlja, da je recikliranje papirja v Nemčiji že dobro razvito, še vedno pa obstajajo možnosti izboljšav. Te so možne z bolj učinkovitim ločevanjem odpadkov (npr. papirnatih brisač), optimiziranim sortiranjem mešanega odpadnega papirja in recikliranjem papirja brez kritičnih sestavin.

Za novo oceno življenjskega cikla so bili papirji na nemškem trgu najprej razvrščeni na podlagi tržne analize in nato ovrednoteni glede na oceno življenjskega cikla. Metode, uporabljene v študiji, so v skladu z ISO standardoma za ocenjevanje življenjskega cikla ISO 14040 in ISO 14044.

Študija je na voljo brezplačno na spletni strani nemške zvezne agencije za okolje.

Več informacij na www.umweltbundesamt.de.