Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Konec leta 2010 je izšel prvi priročnik s področja obdelave digitalnih slik v grafikiv slovenskem jeziku. Nastal je kot plod skupnega dela avtorjev in stanovskih kolegov doc. dr. Aleša Hladnika in izr. prof. dr. Tadeje Muck. Recenzijo je izvedel ugledni raziskovalecz Medicinske fakultete prof. dr. Marko Kreft, izdajo pa omogočila založba Oddelka za tekstilstvo, ki deluje v okviru Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.


Namen in uporabnost priročnika v tisku in z grafiko povezanih tehnologijahsta pojasnjena v predgovoru.V zadnjem času prihaja na omenjenih področjih do velikih sprememb. Med drugim se vse manj uporabljajo konvencionalne procesne barve, ki ustrezajo specifikaciji Evropske barvne lestvice (ang. EuropeanColourScale). Vse več je inovativnega, efektnega tiska, pri katerem se uporabljajo tiskarske barve z večjim deležem pigmenta, kar omogoča večjo nasičenost pri nižjem nanosu tiskarske barve. Klasično preverjanje kakovosti tiska z denzitometričnimi meritvami v takšnih primerih ni več uporabno. Vrednosti parametrov, ki so se določale na podlagi denzitometričnih meritev (navidezna rastrska tonska vrednost, tiskarska gradacija, tiskovni kontrast in navzemanje tiskarskih barv), pri uporabi neprocesnih barv niso več relevantne. Tako se v grafiki vse močneje uveljavlja slikovna analiza, saj omogoča določitev pravilnih vrednosti omenjenih parametrov ne glede na vrsto barve.

Prvi del priročnika, ki je izdanv tiskani obliki, opisuje najpomembnejše osnove, postopke in orodja obdelave digitalnih slik. Drugi del, ki je trenutno v nastajanju, bo oblikovan kot spletna postavitev, ki bo vključevala najpogostejše praktične primere, s katerimi se srečujemo v grafiki in sorodnih področjih ter različne pristope za obdelavo in analizo slik.V prvem poglavju so predstavljeni osnovni pojmi, povezani z digitalizacijo slik - piksli, vzorčenje, kvantizacija, prostorska ločljivost, barvna globina, vrste digitalnih slik - in programska oprema za njihovo obdelavo s poudarkom na prosto dostopnem, odprtokodnem programu ImageJ. Drugo poglavje je namenjeno opisu točkovnih operacij, ki omogočajo izboljšanje končne kakovosti slik in v primeru nadaljnje slikovne analize (npr. povečanje kontrasta, svetlosti) tudi njihovo lažje vrednotenje. V tretjem poglavju so prikazane različne možnosti prostorskega filtriranja digitalne slike, s katerimi jo lahko zgladimo, izostrimo, na njej določimo robove objektov, ki nas zanimajo, ali pa odstranimo moteč šum. V četrtempoglavju so predstavljene osnovne morfološke operacije, ki prav tako, vendar na drugačen način, omogočajo učinkovito odstranjevanje šuma, detekcijo robov in linij ter segmentacijo slik. V nasprotju z že omenjenimi poglavji, v katerih so obravnavane predvsem operacije na sivinskih in binarnih slikah, je zadnje poglavje namenjeno delu z digitalnimi barvnimi slikami, ki jih zelo pogosto srečamo tudi v grafični dejavnosti. Za lažje razumevanje je delovanje vseh opisanih operacij predstavljeno predvsem s slikovnimi primeri.

Želja avtorjev je, da bi bil priročnik v pomoč tako študentom grafične in drugih tehniških usmeritev kakor tudi raziskovalcem in razvojnikom, ki se ukvarjajo s tem zanimivim in hitro razvijajočim se področjem znanosti.

Več informacij na:
Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta
Oddelek za tekstilstvo
Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo

Snežniška 5
SI-1000 Ljubljana

Izr. prof. dr. Tadeja Muck
Tel.: 01 200 32 84
Faks.: 01 200 32 70
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Spletna stran: https://sites.google.com/site/tadejamuck/

Doc. dr. Aleš Hladnik
Tel.: 01 200 32 80
Faks.: 01 200 32 70
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Spletna stran: https://sites.google.com/site/aleshladnik/