Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Mednarodna organizacija za standardizacijo in tehnični komite 130 (delovna skupina ISO TC130) sta objavila nov standard ISO 12640-4 - Grafična tehnologija - Izmenjava digitalnih podatkov v grafični pripravi - 4. del: Standardna barvna reprodukcija slikovnih podatkov s širšim barvnim obsegom [Adobe RGB (1998)/SCID] (Graphic technology-Prepress digital data exchange-Part 4: Wide gamut display-referred standard colour image data [Adobe RGB (1998)/SCID]).


Standard vključuje referenčne vrednosti barvnih slik testne forme v elektronski obliki za analizo, preverjanje in umerjanje izhodnih naprav vključujoč tiskalnike, barvno upravljalne sisteme ter umerjanje barvnih opisov.

Kot del celovitega standarda ISO 12640 nov standard vključuje vrsto testnih referenčnih slik s širšim barvnim obsegom v obliki elektronske testne forme s 16-bitnim zapisom, ki omogoča vrednotenje sprememb slikovne kakovosti v procesih zapisovanja podatkov, slikovne obdelave (barvno upravljanje in barvne pretvorbe, stiskanje podatkov... ) in pri prikazu na zaslonu ali v tisku. Slikovno gradivo 4. Dela standarda dopolnjujejo slikovni material 1. dela (CMYK slikovno gradivo), 2. dela (sRGB slikovno gradivo) in 3. dela (slikovno gradivo širšega barvnega prostora zapisano v CIELAB barvnem modelu).

4. del standarda je na voljo tudi na DVD mediju in konkretno vključuje 14 nevtralni slik in dve sestavljeni sliki (testni tabeli). Kupiti jih je možno preko NPES and ISO organizacije.

Več informacij na www.iso.org.