Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Mondi v lastnem laboratoriju testira možnosti recikliranja papirnih izdelkov in embalaže.
Mondi je nedavno odprl lasten laboratorij za testiranje reciklabilnosti izdelkov v Frantschachu (Avstrija). Laboratorij v manjšem obsegu omogoča analizo recikliranja različnih papirnih in embalažnih izdelkov, ki poleg osnovnih surovin vsebujejo tudi druge kemične (premaze) in materialne komponente.

#mondi #laboratorij #recikliranje #kroznogospodarstvo

Trajnost papirne embalaže je omejena zaradi različnih premazov s funkcijo pregrade, navajajo v Mondiju. Prepričani so, da bodo z izvajanjem internih testov zagotovili prednosti in pospešili razvoj trajnostne embalaže. Podatke, zbrane v laboratoriju, bodo lahko uporabili za zanesljivih informacijski vir o vplivu omenjenih premazov na okolje. Na osnovi laboratorijskih rezultatov namerava Mondi razviti embalažo nove generacije, ki bo ustrezala tako tehničnim kot okoljskim zahtevam. V razovju te bo poudarek na krožnem gospodarjenju s papirjem in papirno embalažo.

Laboratorij je zasnovna podobno kot industrijski reciklažni obrati, vendar v manjšem obsegu. Dobljeni rezultati zagotavljajo konkretne indikacije možnosti recikliranja materialov.

Več informacij na www.mondigroup.com.