Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Intergraf v Bruslju za boljši jutri tiskarske industrije.
Evropa je v turbulentnem času, ko podjetja potrebujejo podporo. Intergraf, evropsko združenje tiskarske industrije, želi vplivati na zakonodajo EU, ki zadeva tiskarne. S tem bi radi zagotovili boljše pravne pogoje v tiskarski industriji.

#intergraf #tiskarskaindustrija #eu #evropskaunija #zakonodaja

V Intergrafu te aktivnosti izvajajo predvsem zato, da tega ni treba početi posameznim podjetjem. Številni zakonodajni postopki se vlečejo že leta. V nadaljevanju izpostavljamo uspeh njihovega lobiranja, "tekoče vprašanje", s katerim se trenutno ukvarjajo in prihajajoči projekt, pri katerem lahko sodelujete tudi vi

Uspeh lobiranja
Evropski parlament se je strinjal za vključitev tiskanih proizvodov v novo uredbo EU o proizvodih, ki ne izvirajo iz gole sečnje (prejšnja uredba EU o lesu). Potrošniki morajo biti prepričani, da izdelki, ki jih kupujejo na evropskem trgu, ne prispevajo k svetovnemu krčenju gozdov, evropski tiskarji pa bi morali s tem imeti možnost poštene konkurence z različnimi mednarodnimi podjetji. Evropski parlament je izglasoval zapolnitev te okoljske vrzeli oziroma razvoj, ki ga Intergraf že dolgo zagovarja. Nacionalna združenja, vključno z nemškim, se zdaj na ravni nacionalnih ministrstev trudijo, da tudi ta podprejo to stališče.

Stalni izziv
Energetska kriza zvišuje cene papirja in račune tiskarjev, denimo za energijo. Te ni mogoče v celoti prenesti na končnega kupca tiskovine.

Intergraf omogoča redno izmenjavo informacij med svojimi člani in z njimi razpravlja o možnih ukrepih na evropski ravni za zagotovitev poštene podpore tiskarski industriji v vseh državah članicah EU. Evropska komisija se je nedavno strinjala, da bo omilila svoja pravila o državni pomoči in uvedla nujni ukrep proti visokim cenam, oboje pa se trenutno preučuje, da bi ugotovili, kako lahko ta orodja tiskarski industriji dejansko koristijo.

Priložnost za sodelovanje
Evropska komisija razmišlja o posodobitvi svojih pravil o varstvu potrošnikov, da bi zagotovila pošteno obravnavo teh na spletu in zunaj njega. To je tudi pomembna priložnost za promocijo tiska. Evropska komisija bo kmalu začela javno posvetovanje o digitalni pravičnosti, ki bo v prihodnjih letih vplivala na potrošniško zakonodajo. Tiskarsko industrijo zato pozivajo, naj se odzove z opominjanjem oblikovalcev politik EU, da je za pošten prehod na digitalne procese potreben tisk. Tisk zagotavlja, da noben potrošnik ni spregledan in da ima vsak svobodno izbiro, kako bo z njim stopil v stik brez diskriminacije.

Beatrice Klose je generalna sekretarka Intergrafa, bruseljskega trgovskega združenja, ki zastopa evropsko tiskarsko industrijo. Intergraf ima 21 nacionalnih združenj članov iz 20 držav. Intergraf predstavlja 110.000 tiskarskih podjetij, ki zaposlujejo 605.000 ljudi in ustvarijo prodajo v višini 79 milijard evrov.

Več informacij na www.intergraf.eu.